Kanal şifreleme komutu : /cs register #kanaladı şifre açıklama
Clear komutları : /cs clear #kanaladı ops/bans/modes/voices/users
Kanalın açıklamasını değiştirme komutu : /cs set #kanaladı desc mesaj
Kanalın statu mesajını değiştirme komutu : /cs set #kanaladı entrymsg mesaj
Founder değiştirme komutu : /cs set #kanaladı founder nick
Successor ekleme komutu : /cs set #kanaladı successor nick
Kanal droplama komutu : /cs drop #kanaladı
Kanalın mlock ayarlarını yapma komutu : /cs set #kanaladı mlock +modeler-modeler
Kanal infosunu gizleme komutu : /cs set #kanaladı private on
Kanala kısıtlı giriş komutu : /cs set #kanaladı restricted on
Opnotice komutu : /cs set #kanaladı opnotice on
Yetkisiz op olamama komutu : /cs set #kanaladı secureops on
Topic kilidini komutu : /cs set #kanaladı topiclock on
Kanaldaki kendi banını kaldırma komutu : /cs unban #kanaladı
Invite komutu : /cs invite #kanaladı & /invite nick #kanaladı
Kanal şifresi değiştirme komutu : /cs set #kanaladı password yenişifre
Chanserv ile topic atma komutu : /cs topic #kanaladı mesaj
Kanal linkleme komutu : /chanserv set #kanaladı mlock +lL 1 #kanal
Kanalda koruma verme komutu : /cs protect #kanaladı Nick
Bütün Yetkileri silme komutu : /cs access #kanaladı del 1-999
Kanal şifresini maile isteme komutu : /cs sendpass #kanaladı
Kanalın mlock ayarlarını gizleme komutu : /cs set #kanaladı hide mlock on
Ek Güvenlik komutu : /cs set #kanaladı secure on
Kanal boş iken ilk girenin @ olması komutu : /cs set #kanaladı leaveops on
Topic hatırlatma komutu : /cs set #kanaladı keeptopic on
Kanalda bir nickin yetkisine bakma komutu : /cs status #kanaladı nick

Op-Voice-Deop-Akick..!
Kanalımda Seviyesi En Az 50 Olan Voice Komutunu Kullanabilsin?: . /cs levels #kanal set voice 50
Kanalıma Giren Voice(+)Olsun:: ./cs levels #kanal set autovoice 0
Kanalıma Ilk Giren Op(@) Olsun: /Cs Set #Kanal LeaveOps On
Kanalıma Giren Op(@) Olsun: . /cs levels #kanal set autoop 0
Kanalıma Giren Protect(&) Olsun: /cs levels #kanal set autoprotect 0
Kanalımdaki Tüm Opları (@)Deop Etmek Istiyorum: ./cs clear #kanal ops
Kanalımda Seviyesi En Az 50 Olan "./Cs Invite #Kanal" Komutunu Kullanabilsin: . /cs levels #kanal set invite 50
Kanalımda Op-Deop Opsiyonunu Kapatmak Istiyorum: . /cs levels #kanal dis op-deop
Kanalımda Seviyesi En Az 999 lan Access Ekleyebilsin: . /Cs Levels #Kanal Set Acc-Change 999
X Nickini Cs Kullanarak De Voice Etmek Istiyorum: . /cs devoice #kanal X
Kanalımda bir nick'e,10 dakika sonra açılması şartıyla ban nasıl atarım: . /ban -u600 #kanal nick
Kanalımda Kick Opsiyonunu Kapatmak Istiyorum: /cs levels #kanal dis kick
Kanalımda Seviyesi En Az 30 Olan Kick Komutunu Kullanabilsin: /cs levels #kanal set kick 30
Kanalımda Seviyesi En Az 50 Olan Halfop Komutunu Kullanabilsin: /cs levels #kanal set halfop 50
Kanalımda Seviyesi En Az 999 Olan Op-Deop Komutunu Kullanabilsin: . /cs levels #kanal set op-deop 999
Kanalımdaki bütün banları nasıl açarım: /cs clear #kanal ban
Kanalımda Seviyesi En Az 50 Olan Access Ekleyebilsin: /Cs Levels #Kanal Set Acc-Change 50
Kanalımda Seviyesi En Az 30 Olan Halfop Komutunu Kullanabilsin: /cs levels #kanal set halfop 30
Kanalımda Sadece 100 Seviyedekiler Protect(&) Olsun/cs levels #kanal set autoprotect 0
/cs levels #kanal set autoprotect 0

Kanalımda Seviyesi En Az 50 Olan Op-Deop Komutunu Kullanabilsin: /cs levels #kanal set op-deop 50
Kanalımda Seviyesi En Az 999 Olan Kick Komutunu Kullanabilsin/cs levels #kanal set kick 999
Kanalımda Seviyesi En Az 50 Olan Protect Komutunu Kullanabilsin: . /Cs Levels #Kanal Set Protect 50
Kanalımda Sadece 50 Seviyedekiler Op Olsun: /cs levels #kanal set autoop 50
Kanalıma her giren voice oluyor. Eski haline nasıl getirebilirim: /cs levels #kanal set autovoice 30
Kanalıma#help kanalındakiler giremesin,ama poLo_aS nicki #helpte olsa bile girebilsin: /mode #kanal +be ~c:#help poLo_aS
Benim Kanalımda poLo_aS ve piToN_Es Nicki Dışında Kimse Konuşamasın: /mode #Kanal +bee
Kanalımda, Realname bölümüne ban atmak için yapmam gerekir: . /mode #kanal +b ~r:RealName
Kim Akick Atmış: . /Cs Akick #Kanal View
Sadece Guvenli Baglanti(SSL) kullananlarin girebilecegi kanal: +z
Kanalımın Email Adresini Değiştirmek Istiyorum: . /Cs Set #Kanal Email YeniEmail
#Help kanalında, 6 saniye içinde maximum 3 mesaj atılabilsin. Limitin aşılması durumunda, kullanıcı banlanıp atılsın: . /mode #help +f [3t#b]:6
KanaLda 4 haneLi,``A`` harfiiLe başLayıp ``z`` harfiiLe biten NickLeri ListeLemek istiyorum: . /Who +cn #KanaL a??z
Bütün Levels Ayarlarına Reset Nasıl Atarım: . /cs Levels #Kanal Reset
Akick Listeleme: . /Cs Akick #Kanal List
Kanalımın Cs Güvenlik Fonksiyonlarını Aktif Hale Getirmek Istiyorum: . /Cs Set #Kanal Secure On
#Eğitim#Help Kanallarını Ajoin Listeme Almak iStiyorum: . /ns Ajoin add #Eğitim | /ns Ajoin add #Help
#poLo_aS olanlar kanalıma giremesinler.
2) Kanalımda Nickinin son harfi x olan kullanicilar nick degistiremesinler.
3) Kanalımda /invite komutu uygulanamasin.
4) Kanalımda 5 saniyede 5 satir yazan kullanicilar otomatik olarak kanaldan uzaklastirilsin.

1) /mode #Kanaladi +b ~c:#poLo_aS
2) /mode #Kanaladi +b ~n:*x!*@*
3) /mode #Kanaladi +V
4) /mode #Kanaladi +f 5:5

Butun şıkları bir komutta toplarsak ;
/mode #Kanaladi +bbVf c:#poLo_As ~n:*x!*@* 5:5

#poLo_aS kanalında aşağıdaki özellikler olsun istiyorum ;

a) 10 saniye içerisinde maximum 15 kullanıcı kanala girebililsin eğer limit aşılırsa kanala otomatik olarak 5 dakikalığına +i kipi konulsun.
b) 10 saniye içerisinde maximum 20 mesaj kanala gönderilebilsin eğer limit aşılırsa kanala otomatik olarak 3 dakikalığına +m kipi konulsun.
c) 10 saniye içerisinde maximum 10 ctcp kanala gönderilebilsin eğer limit aşılırsa kanala otomatik olarak 15 dakikalığına +C kipi konulsun.
d) 10 saniye içerisinde kanalda maximum 5 nick değiştirilebilir eğer limit aşılırsa kanala otomatik olarak 6 dakikalığına +N kipi konulsun.
e) 10 saniye içerisinde kanala maximum 17 knocks gönderilebilir eğer limit aşılırsa kanala otomatik olarak 5 dakikalığına +K kipi konulsun.

a) /mode #poLo_As +f [15j#i5]:10
b) /mode #poLo_aS +f [20m#m3]:10
c) /mode #poLo_As +f [10c#C15]:10
d) /mode #poLo_As +f [5n#N6]:10
e) /mode #poLo_As +f [17k#K10]:10


Hepsini tek komutta toplamak istersek ;

/mode #poLo_As +f [15j#i5,20m#m3,5n#N6,17k#K10]:10

#poLo_aS kanalında aşağıdaki özellikleri listelemek istiyorum ;

a) a ile başlayıp b ile biten 4 haneli nickleri
b) identi 5 haneli olanları
c) away olmayan kullanıcıları
d) Network Adminleri


a) /who +cn #poLo_aS a??b
b) /who +cu #poLo_aS ?????
c) /who +c-a #poLo_aS
d) /who +cm #poLo_aS N


Hepsini tek komutta toplamak istersek ;
/who +cnum-a #poLo_aS a??b ????? N

#poLo_aS Kanalında aşağıdaki özelliklerin olmasını istiyorum

a) Kanalda nick değiştirilemesin: /mode #poLo_As +N
b) Kanalda olmayanlar kanala gönderemesinler :. /mode #poLo_As +n
c) Kanalda KNOCK komutu kullanılamasın: . /mode #poLo_aS +K
d) Kanalda renkli yazılar renk kodlarından arındırılıp kanala iletilsin: . /mode #poLo_As +S
e) Kanalda yasak kelimeler engellensin : . /mode #poLo_As +G
Hepsini tek komutta toplamak istersek ;
/mode #poLo_As +NnKSG

Bir Kanala 20 Sn Sonra Mesaj Göndermek iStiyorum,25 Sn Sonra #Eğitim Kanalında Clear Çekip poLo_As Nickini Ban Atmak iStiyorum, 30sSn. Sonra Sunucudan Nasıl Çıkarım: .//Timer 1 20 /msg #Kanal Mesaj | /Timer 1 25 /Cs Clear #Kanal User |/mode Kanal +b poLo_As !
Kanalımda Acc-Change Opsiyonunu Kapatmak Istiyorum:::. /cs levels #kanal dis acc-change
X kanalında, 4 saniye içerisinde maximum 2ctcp kanala gönderilebilsin eğer limit aşılırsa kanala otomatik olarak 10 dakikalığına +C kipi konulsun istiyorum::. /mode #X +f [2c#C10]:4
Birden fazla kanalı metin modundan uyarmak istiyorum.Nasılyaparım::: . /notice #kanal,#kanal,#kanal metin
Kanalımda Seviyesi En Az 100 Olan Akick Komutunu Kullanabilsin: . /cs levels #kanal set akick 100
Kanalımda Status Opsiyonunu Kapatmak Istiyorum: ./cs levels #kanal dis status
Kanalıma Yedek Founder(Successor) Eklemek Istiyorum:. /cs set #kanal successor nick
Linklenmiş Kanalımın Linkini Kaldırmak iStiyorum Nasıl Yaparım: . /cs set #Kanal mlock +nt-lL

Özelimi herkeze kapatmak istiyorum. Komutu nedir:. /mode nick +D
Kanalımda X Nicki Konuşamasın: . /Mode #Kanal +b ~q:X
İnvite seviyesini Belirlemek Istiyorum?: . /cs levels #kanal set invite seviye
Kanalımda Unban Opsiyonunu Kapatmak Istiyorum?
/cs levels #kanal dis unban
Kanalıma info çekildiğinde, sabit modelerin gözükmemesi için hangi komutuu ygulamam gerekir: ./cs set #kanal hide mlock on
Kanalımda Seviyesi En Az 40 Olan"./Cs Unban #Kanal" Komutunu Kullanabilsin: . /cs levels #kanal set unban 40
Akick Komutunu Uygulamadan Kayıtlı Bir Kullanıcıya Nasıl Akick Atabilirim: . /cs access #Kanal add Nick 100
#eğitim kanalına 10 saniye içinde, maximum 15 knock komutu uygulanabilsin.Limitin aşılması durumunda12 dakika +K moduna alınsın.Nasıl yaparım: /mode #kanal +f [15k#K2]:10
#Eğitim Kanalının Şifresini Biliyorum, Kanalı Nasıl Kendi Nickimin üStüne Alabilirim: . //identify #Eğitim Şifresi |/cs set #Kanal Founder Nickiniz
Kanalıma web adresi nasıl eklerim: . /cs set #kanal url adres
Kanalımda Seviyesi En Az 999 Olan Op-Deop KomutunuKullanabilsin: ./Cs Levels #Kanal Set Op-Deop 999
KanaLımda bulununana oplara uyarı mesajı nasıl gönderirim: . /notice @#kanal mesaj
Kanal Memo seviyesini Belirlemek Istiyorum: . /Cs Set #Kanal Memo Level
Kanalımda Seviyesi EnAz3 0Olan Status Komutunu Kullanabilsin: . /Cs Levels #Kanal Set Status 30
Kanalımda AutoHalfOp Opsiyonunu Kapatmak Istiyorum?
/cs levels #kanal dis autohalfop
Kanalıma 7 haneli ve COM la biten nickler giremesin?: . /mode #kanal +b ????COM
Acess erişim değişimi Seviyesi Belirlemek Istiyorum: /cs levels #kanal set acc-change seviye
Kanalımın açıklama satırını nasıL değiştirebilirim: /cs set #kanal desc açıklama
Kanalımda AutoOp/AutoVoice Seviyelerini Korumaya Almak Istiyorum: /cs set #kanal enforce on
Kanal Founderini Hangi Durumda Erişim Seviyemiz Yetiyorsa Kanaldan NasıL Banlıyabiliriz: |//cs Deop #KAnal FounderNick|/mode #Kanal +b FounderNick!
Belirli bir tarihten sonra kurulmu skanallari listele: /raw list c>13
KanaLımda Nicki 6 haneLi,2.hanesi``c``5.hanesi``p``oLan away nickLeri nasıL ListeLerim: /Who +cna #KanaL ?c??p?
Kanalımın Modelerini Hem Aktif(+) Hemde Pasif(-) Olarak Kilitlemek Istiyorum: /cs set #kanal mlock +mode-mode
Kanalda 10 saniye çerisindeen fazla 5 kere/join veya /hop komutu uygulanabilsin: /mode #kanal +f [5j:R1]:10
Access Listeleme erişimini Belirlemek Istiyorum: /cs levels #kanal set acc-list seviye
Kanalıma atılmış exceptionsları nasıl görebilirim: /mode #kanal e
Bütün Kullanıcıları Akicke Almak iStiyorum: /Cs Akick #Kanal add
Kanalımda Seviyesi En Az 30 Olan Clear Komutunu Kullanabilsin: /cs levels #kanal set clear 30
Memo Listemdeki Mesajları Mailime Göndermek Istiyorum: /ms forward all
#Help kanalını droplamak istiyorum: //cs identify #help şifre | cs drop #help
Kanalımda accessi olmayanlar op olamasın Komut nedir: /cs set #kanal secureops on
10 saniye içerisinde maximum 15 kullanıcı kanala girebililsin eğer limit aşılırsa kanala otomatik olarak 5 dakikalığına +i kipi konulsun: /mode #kanal +f [15j#i5]:10
Kanalıma giren ilk kullanıcı +oa kiplerini,daha sonra giren kişiler+ha kiplerini alsınlar.Nasıl yapabilirim: //cs set #kanal leaveops on | /cs levels #kanal set autoprotect 0 | /cs levels #kanal set autohalfop 0
X KanaLındaki identdi xxx oLan kuLLanıcıLarı nasıL ListeLerim: /Who +cu #X xxx
Kanalımda X Nicki Konuşamasın: /Mode #Kanal +b ~q:X
Kanalıma her giren halfop(%) olsun.Komutu nedir?/cs levels #kanal set autohalfop 0
Kanalıma Sadece Yetkisi Olanlar Girebilsin: /Cs Set #Kanal Restricted On
Kanalıma gelen memoları okumayı, belirlediğim seviyede olanlar yapsın: /cs levesl #kanal set memo seviye
#X Kanalında Bulunanlar Kanalıma Giremesin: /Mode #Kanal +b ~c:#X
Kanalımda Auto HalfOp Opsiyonunu Kapatmak Istiyorum: /cs levels #kanal dis autohalfop
Kanalımda AutoOp/AutoVoice Seviyelerini Korumaya Almak Istiyorum: /cs set #kanal enforce on
Kanal Founderini Hangi Durumda Erişim Seviyemiz Yetiyorsa Kanaldan NasıL Banlıyabiliriz: |//cs Deop #KAnal FounderNick|/mode #Kanal +b FounderNick!
KaLımda Nicki 6 haneLi, 2.hanesi``c``5.hanesi``p``oLan away nickLeri nasıL ListeLerim: /Who +cna #KanaL ?c??p?
Kanalda 10 saniye içerisinde en fazla 5 kere /join veya /hop komutu uygulanabilsin: /mode #kanal +f [5j:R1]:10
#help kanalının Access listesinde bulunan operatörlerden,10 ile 20 arasındakilerini nasıl listelerim: /cs access #help list 10-20
10 saniye içerisinde maximum 10 ctcp kanala gönderilebilsin eğer limit aşılırsa kanala otomatik +C kipi konulsun:/mode #Kanal +f [10c#C15]:10
Kanalıma info çekildiğinde,sabit modelerin gözükmemesi için hangi komutu uygulamam: /cs set #kanal hide mlock on
Kanalımda bir nick'e,10 dakika sonra açılması şartıyla ban nasıl atarım: /ban -u600 #kanal nick
Kanalımın Modelerini Aktif(+) Kilitlemek Istiyorum: /Cs Set #Kanal Mlock +Mode
Belirtilen Nickin Kanaldaki Erişim Seviyesini Görmek Için Kullanılır: /Cs Status #Kanal Nick
X Nickine Cs Kullanarak Protect(&) Vermek Istiyorum: /cs protect #kanal x
KanaLımdaki Usernamei``BadName``oLan kuLLanıcıLarı ListeLemek 1istiyorum: /Who +cg #KanaL badname
Kanalımın Tek Bir KomuttaAçıklama ve weLcome Mesajının Değiştirilmesini iStiyorum: /cs set #Kanal desc Açıklamanız |/Cs set #Kanal Entrymsg Mesajınız
Kanalımda Protect Opsiyonunu Kapatmak Istiyorum: /cs levels #kanal dis protect
Kanalımda AutoOp/AutoVoice Seviyelerini Korumaya Almak Istemiyorum: /Cs Set #Kanal Enforce Off
Kanalımda Seviyesi En Az 40 Olan Kick Komutunu Kullanabilsin: /cs levels #kanal set kick 40
Kanalımın"/cs list" komutunda çıkmasını istemiyorum.Komutu nedir: /cs set #kanal private on
Kanalımda Oplar(@) Sadece Kendini Deop Edebilsin: /Cs Set #Kanal Enforce On
Kazeew nickinin bana özelden mesaj yazmasını istemiyorum: /silence +kazeew
10 saniye içerisinde kanala maximum7 knocks gönderilebilir eger limit aşılırsa kanala otomatik olarak 5 dakikalığına +K kipi konulsun: /mode #Kanal +f [17k#K5]:10
Kanal Access ListemdekiOplar Dışındakilerde Op(@) Olabilsin?
/Cs Set #Kanal SecureOps Off
Kanalıma her giren+q kipini alsın.Nasıl yapabilirim: /cs levels #kanal set q 0
Kanalımda access yazılıp ve silinmesin.Bunu nasıl ayarlarım: /cs levels #kanal dis acc-change
#brunch kanalına,30 saniye içinde 15 esaj atan ullanıcı kanaldan atılsın.Komutu nedir: /mode #brunch +f [15t]:30
Hangi komut ile kanalima #abc kanalinda bulunan hicbir kullanici giremez: /mode #abc +b ~c:#help
KanalımınYedek Founderini(Successor) Silmek Istiyorum: /Cs UnSet #Kanal Successor

Bir Nickin Bana DCC Mesaj,Kanala Davet Etmesini,ve Bulunduğum Bütün Serverlardan Nasıl iGnore Edebilirim: /iGnore -diw Nick!
Nick komutunu kullanmadan nickimi nasıl değiştirebilirim: . /tnick nick
Özelimdeki Kişilere Tek Bir Komuttan Nasıl Mesaj Gönderimini Sağlarız: . ./qme Mesajınız
.Çevrimiçi(online) kullanici sayisi en fazla baglanan kullanici sayisi gibi bilgileri yerel sunucu ve tüm ag için belirtir.: . /Lusers
Ignore Kullanmadan 3 Harfli Nicklerin Özelime Yazmasını Nasıl Engellerim: . /silence +???
Bir Nickin Identify Seviyesini Görmek Istiyorum: . /ns status nick
Memo Listemdeki 10.Memoyu Mailime Göndermek Istiyorum: . /Ms Forward On
Verilen Mask ile uyusan kanallari listele: . /raw list mask
Nickimin Ns Güvenlik Opsiyonlarını Açmak Istiyorum: . /Ns Set Secure On
Belirtilen tarihten daha erken kurulmuş kanalları listelemek için: . /raw list C<Sayı
Nickimin Url (WebAdresini) Değiştirmek Istiyorum: . /Ns Set URL Adres
Memolarımı Listelemek Istiyorum: . /Ms List
IRCS unucusu ile ilgili grafiksel Sunucu Haritasini goruntuler: . /Map
Nickimin Dilini Deutsch(German) Yapmak Istiyorum: . /Ns Set Language 4
Yeni Gelen Memolarda Uyarılmak Istemiyorum: . /Ms Set Notify Off
X Nickini Sessizlik Listemden Nasıl Çıkartırım: . /Silence -X
Nickimin Dilini Englis Yapmak Istiyorum: . /ns set language 1
Ignore Komutu ve Parametreleri
Ignore komutu /ignore [-lrpcntikdwxu] nick!ident@host şeklinde kullanılmasıyla beraber Client tabanlı bir komuttur.Bu parametreleri teker teker açacak olursak;
l: Yapmış olduğumuz ignoreleri listelememize yarar.
Kullanılışı : /ignore -l

Aciklama:
/Who komudu bir sunucudaki ya da bir kanaldaki kullanicilari, bu kullanicilarin durumlarini ve masklarini listelemek icin kullanilir.Kullanicilara sunucu tarafindan +i(gorunmezlik) modu verildiginden dolayi bir kanaldaki kullanicilari listelemek istiyorsaniz o kanalda bulunmaniz gerekir.

/Who komutu ile birlikte kullanilan parametreler ;

n : nick
c : kanal
u : ident
h : host
a : away
m : usermode


/Who komutundaki durum kipleri ;

r : Kullanici Kayitli bir nick kullanmaktadir.
* : Kullanici IRCOperatorudur.
@ : Kullanici kanalda +o(Op) durumundadir.
+ : Kullanici kanalda +v(voice) durumundadir.
H : Kullanicinin online durumdadir(away deildir).
G : Kullanicinin away durumdadir.

Bir kac ornek ile ogrendiklerimizi pekistirelim ;

#poLo_aS kanalda bulunan, identleri a harfi ile başlayan kullanicilari listelemek istiyorum ?
/who +cu #poLo_aS *a
Bir nickin bir kanala girememesine neden olabilecek etkenler nelerdir?
* kanal suspend ya da forbidlenmiştir.
* nickin identdi/nicki ya da bir bölümü /fullname/ipsi/hostunun bir kısmı ya da hostu banlanmıştır.
* kanal +R kipindedir ve kullanıcının nicki kayıtsız ya da kayıtlı olduğu halde tanıtılmamıştır.
* kanal +z kipindedir ve kullanıcı güvenli bağlantıdan bağlı değildir.
* kullanıcının nicki/identdi/hostu/ipsi akicktedir.
* kanal +i kipindedir ve kullanıcının kanala invite yetkisi yoktur.
* kanal +k kipindedir ve kullanıcı gerekli anahtarı bilmemektedir
* kanal +O ya da +A kipindedir. Kullanıcı oper/admin değildir.
* kanal +l kipindedir ve limit doludur.
* kanala kısıtlı erisim (restricted) vardir.Ve kullanicinin kanalda accessi yoktur.
* kullanıcı kanalda -100 levelden eklenmiştir..
Kanalimin Exception List'ini gormek istiyorum. Nasil yapabilirim ?
/mode #kanaladi +e
Kanal oplarına mesaj yollamak istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim?
/omsg #kanal mesaj
/notice @#kanal mesaj
/privmsg @#kanal mesaj
Özelimi kapatmak istiyorum hickimse mesaj atamasin, ancak mesaj atmayi deneyenlere "Mesaj 'Nick' Gönderilemedi: Nick Mesaj göndermeyi kapatmis daha sonra tekrar deneyiniz" seklinde bir mesaj gonderilsin
/mode nick +D
Fullname bolumunde "sex" veya "gay" yazanlar kanalima giremesin istiyorum. Ne yapabilirim?
/mode #kanaladı +bb ~r:sex ~r:gay
Sadece "/away"dan döndüğümde gelen memoların beni uyarmasını istiyorum ?
/ms set notify logon
Sadece memolar bana gönderildikleri anda uyarı almak istiyorum? : /ms set notify new
Memolarım maile gönderilmesin istiyorum, sadece nickime gelsinler ? : /ms set forward off
Hostumu "/whois" çekmeden nasıl öğrenebilirim ? . ///say $host
IP'mi "/whois" çekmeden nasıl öğrenebilirim ? :. ///say $ip
Özelimde kaç kişi var tek komut ile nasıl bulurum ?. //say $query(0)

Sunucu hakkında bilgi verir = /stats ?
Autokill'leri listeler = /stats A
Dcc block listesini gösterir = /stats B
Connect block listesini gösterir = /stats C
Bellek kullanımını gösterir = /stats D
Exclude listesini gösterir = /stats E
File descriptor listesini gösterir = /stats F
G:line listesini gösterir = /stats G
Hub listesini gösterir = /stats H
Auth block listesini gösterir = /stats I
Jupiter listesini gösterir = /stats J
K:line listesini gösterir = /stats K
LogEvent dökümünü görmek = /stats L
Komut kullanımını görmek = /stats M
Ag istatistikleri görmek = /stats N
IRCop listesini gösterir = /stats O
Aktif portları gösterir = /stats P
Q:lines = /stats Q
redirect lines = /stats R
Bağlı service'ler = /stats S
sunucu istatistiklerini görmek = /stats T
Ulined sunucular listesini gösterir = /stats U
Daha fazla sunucu bilgisi verir = /stats V
Unused = /stats W
Event dökümünü gösterir = /stats X
Sınıfları gösterir = /stats Y
Szline listesini gösterir = /stats Z
Autokill listesini gösterir = /stats a
Bellek kullanımı bilgisi = /stats b
Kullanilan connect block listesini gösterir = /stats c
Detayli bellek kullanımı bilgisi = /stats d
Exception auth blocks = /stats e
File descriptor listesini görüntüler = /stats f
Sgline listesini görüntüler = /stats g
Hook listesini görüntüler = /stats h
Auth block listesini görüntüler = /stats i
Services jupiterlerini görüntüler = /stats j
Temporary kline listesini gösterir = /stats k
Link bilgisini görüntüler = /stats l
Komut kullanimi bilgisi = /stats m
Ağ istatistiklerini görüntüler = /stats n
Operator blocklarını görüntüler = /stats o
Protokol tipini gösterir = /stats p
Sqline listesini görüntüler = /stats q
Redirect lines = /stats r
Service blocklarını listeler = /stats s
Throttle bilgisini gösterir = /stats t
Açık kalinan zamanı görüntüler = /stats u
Autoconnect auth blocks = /stats v
Unused = /stats w
Event dökümünü görüntüler = /stats x
Sınıfları görüntüler = /stats y
Szline listesi = /stats z
Unreal ozelliklerini görmek istiyorum ?
/credits
nickimin info kismini silmek istiyorum ?
/ns unset info
nickimin info kismini saklamak istiyorum ?
/ns set private on
Özelimdeki bir kisiyle konuştuğum pencereyi kapatmak istiyorum ?
/closemsg nick
Aktiv durumdaki timer listesine bakmak istiyorum ?
/timer -l
Kanaldan çıktığımda kanala "/me" komudunu kullanarak mesaj yallamak istiyorum ? Nasil yaparim ?
/describe #kanal mesaj
Kanalıma içinde a harfi geçenler giremesin ama içinde a harfi geçse bile
#Help kanalında olanlar girebilsin istiyorum ?
/mode #kanal +be *a*!*@* ~c:#Help
a harfi geçen nickler #Help kanalına girebilsin ama konuşamasınlar istiyorum ?
/mode #Help +b ~q:*a*!*@*
Nickimi Server’a her girişimde identify etmek istemiyorum. Yapabileceğim birşey varmı ?
/nickserv access add ident@host
Notify listemdeki nickleri nasil listelerim ?
/notify –l
Kanalin founderiyim nickimide identify ettim ama kanala girince +oq olmak istemiyorum sadece +o olmak istiyorum nasil yapabilirim?
/chanserv levels #kanaladi dis autoprotect
Nickime memo gelmesini engellemek istiyorum ?
/ms ignore add *!*@*
/ms set limit 0
Kanalın isminde ya da topicinde chat sözcüğü geçen, kullanıcı sayısı 10 ‘dan büyük kanalları listelemek istiyorum. Komutu nedir?
Cevap: /list >10 chat
Kanalın isminde ya da topicinde chat sözcüğü geçen kanalları listelemek istiyorum. Komutu nedir?
Cevap: /list chat
Topici 15 dakika önce atılmış olan kanallara listelemek istiyorum. Komutu nedir?
Cevap : /list T<15>
Belirtilen kullanıcı hakkında ident fullname idle time gibi süreleri tek satırda görmemezi sağlar ?
/ctcp nick finger
nickimi ben de dahil hic kimse kuLlanmasin ?
/ns set kill immed
#a , #b ve #c kanallarındayım, tek komut ile #a kanali oplarına, #b kanali halfoplarina ve #c kanali voice'lerine "Selam" yazmak istiyorum ?
/privmsg @#a,%#b,+#c Selam
Özelimdeki (Query), bir kullanıcı ile konusma penceremi kapamak istiyorum ?
/closemsg nick
identi 3 haneli olan kullanıcıları 45 saniyeliğine ignore etmek istiyorum
/ignore -u45 *!???@*

Belirtilensayidan daha erken topicleri olan kanallari listele: /raw list T<sayı
RenkKodu=Kanallarda op(@) durumunda olan kullanıcılara renk-kodu ile belirtilen rengi verir: /cnick –o
RenkKodu=Notify listesindeki nickler'e bu şekilde renk verebilir.: /cnick -y
poLo_aS Nickine 50 Saniye Ban Atmak Istiyorum: /ban -u50 poLo_aS
En Fazla 5 Memo Almak Istiyorum:/ms set limit 5
Bir Nickden Memo Almak Istiyorum: /ms ignore add nick
Nickime Bilgi Satırı Eklemek Istiyorum: /ns set info bilgi
Badnick nickli kullanıcıdan 30 saniye süreyle özel mesaj almazsınız: /ignore -pu#30 badnick .
+fmodesi hakkında nasıl yardım alırım: /helpop ?chmode
Bana memo gönderdiklerinde uyarı almak istemiyorum.Komutu nedir: /ms set notify of
Topici Son 20 Dakikadan Önce Atılan Kanalları Nasıl Listelerim: /raw list t>20
Bir Kanala 20Sn SonraMesaj Göndermek iStiyorum, 25Sn Sonra #Eğitim Kanalında Clear SunucuYardım menüsüne nasıl ulaşırım: /helpop ?
Nickimi Ns Listesinden Saklamak Istemiyorum: /ns set private off
Nickimin Dilini “ú–{ŒêiSJISƒR[ƒhjd (Japanese/SJISencoding) Yapmak Istiyorum: /Ns Set Language 8
Nickime uyguladığım Set seçeneklerini nasıl kaldırırım: /ns unset seçenek
Hangi dilin kaç numara değerini aldığını nasıl öğrenirim: /ns help set language
poLo_aS nickinin bana ping atmasını istemiyorum.Komutu nedir: /ignore -t poLo_aS

Bulunulan kanallara aynı anda mesaj gönderme komutu : /amsg mesaj & /ame mesaj
Birden fazla nickin online olup olmadığını öğrenme komutu : /ison nick1 nick2 nick3
Notify ekleme komutu : /notify nick
Notify silme komutu : /notify -r nick
Kanalda bulunmadan kanalın mlock ayarlarını görme komutu : /mode #kanaladı
Statusden mesaj gönderme : /ctcp nick mesaj
Fullname değiştirme komutu : /setname mesaj
Bir kanalda iken , o kanaldan çıkıp başka bir kanala girme komutu : /hop #kanaladı
Kendisine ibot üzerinden yetki mesajı ekleme komutu : !OPN Mesaj
Kick+ban atma komutu : /ban -k #kanaL nick sebep
Dosya gönderme komutu : /dcc send nick c:\dosya adı
Özellerin hepsini kapatma komutu : /close -m
İp öğrenme komutu : /userip nick
Host öğrenme komutu : /userhost nick
RenkKodu=Kanallarda op(@) durumunda olan kullanıcılara renk -kodu ile belirtilen rengi verir.: ./cnick -o
Nickin kaç dereceden sunucuya kayıtlı olduğunu nasıl öğrenebilrim: . /ns status nick
Belirtilenden daha gec kurulmus topicleri olan kanallari listele: . /raw list T>sayı
Eğer bulunduğum sunucu izin vermiş olsaydı, hostname bilgimi nasıl değiştirebilirdim: . /vhost giriş şifre
Nickimin Infosunda Quit Mesajımı Gizlemek Istiyorum:. /ns set hide quit on
Herhangi bir kullanıcının belirtilen kanalda gerçek host'unu listelemek çin
/who +R Nick
Özelimdeki Herkesi ve mIRCScrit Ekranında Bulunan Loglar Tek Bir Komutta Nasıl Silebilirim: . //close-m|/Clear
Bir nicke 25 saniyede bir msj atmak istiyorum. Komutu: . /timer 0 25 /msg nick mesajınız
iRC'de emeği geçen kişilerin hakkında bilgi almak için: . /credits
Özelimdeki Herkesi ve mIRC Scrit Ekranında Bulunan Loglar Tek Bir Komutta Nasıl Silebilirim: . //close-m|/Clear
Online bir nick Hakkında ayrıntılı bilgi edinemk için: . /Uwho nick
Yeni Gelen Memolarım lRC'e Girer Girmez yada /Away'dan Dönünce Uyarılmak Istiyorum: . /Ms Set Notify Logon
User modeleri hakkında nasıl yardım alırım. ./helpop ?umodes

Renk Kodu=Nick listesindeki herkese aynı rengi verir.Ama mesajda nick renk almaz.: . /cnick -s1
Hangi—dilin kaç numara değerini aldığını nasıl öğrenirim: . /ns help set language
Notlarım hakkında nasıl bilgi alırım: . /ms info