AMAN HAAA

Mail/msn hackleme durumunda, öncelikle Yeni Türk Ceza
Kanunu’nun 243. maddesi kapsamında ele alınarak iki
yıla kadar hapis veya adli para cezası istemiyle karşı
karşıya kalınması mümkündür. Mail hackleme sonucunda
maili hacklenen kimsenin bilgilerinde bir değişiklik
veya eksiklik meydana geldiğinde bu ceza iki yıldan
dört yıla kadar hapis cezasına dönüşür. ( m.243/III)
Yani para cezası imkanı da kalmaz.

Öte yandan, msn hackleme hacklenen kişiyi belli bir
davranışı yerine getirme, zorlama veya tehdit amacıyla
yapıldığı takdirde yine TCK. 107 gereğince bir yıldan
üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para
cezası ile karşılaşılır. (Önceki cezaya ek olarak.)

Mail hackleme şayet bu amaçlarla değil de sırf o
kişide sıkıntı meydana getirmek, o kişiyi rahatsız
etmek gibi amaçlarla yapılıyorsa (genelde bu amaçla
yapılıyor zaten) bu durumda TCK. 123 gereğince faile
üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir (Önceki
cezalara ek olarak.)

Maili hacklenen kişi bir kamu kuruluşunda çalışıyor ve
bu mail adresini kurum gereği kullanıyor ve bu
mailinde işini sürdürmesi için gerekli birtakım
belgeler bulunduruyorsa, bu durumda TCK. 113 gereğince
bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(Önceki cezalara ek olarak.)

Şayet maili hacklenen kişi, kamu kuruluşunda değil de
özel sektörde çalışıyorsa, bu durumda TCK. 117
gereğince altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli
para cezası verilir. (Önceki cezalara ek olarak.)

Ayrıca TCK 124’te düzenlenen haberleşmenin
engellenmesi suçu sübut bulduğundan, altı aydan iki
yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.
(Önceki cezalara ek olarak.)

Bunun yanında mail hackleyen kişi haberleşmenin
gizliliğini ihlal ettiği için de TCK. 132 gereğince
altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası
ile cezalandırılır. (Önceki cezalara ek olarak.)

Bu haberleşme bilgileri ayrı bir yerde kaydedildiği
takdirde ise bu ceza yine aynı maddenin devamındaki
ibareye göre bir yıldan üç yıla kadar ceza ile
karşılaşılır. (Önceki cezalara ek olarak.)

Bu haberleşme bilgileri hukuka aykırı olarak ifşa
edildiği takdirde ise yine bir yıldan üç yıla kadar
hapis cezası söz konusu olur. (m.124/II) (Önceki
cezalara ek olarak.) (Msn konuşmalarını kaydedip
başkalarına bunları açıklayanlar da bu ceza ile
karşılaşır.)

Ayrıca mail hackleme özel hayatın gizliliğini ihlal
suçu kaps***** girdiğinden TCK. 134 gereğince altı
aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile
cezalandırma söz konusu olur. (Önceki cezalara ek
olarak.)

Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu da işlenmiş
olduğundan altı aydan üç yıla kadar hapis cezasıyla
karşılaşılır. Kişilerin siyasi, felsefi veya dini
görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak
ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık
durumlarına veya sağlık durumlarına ilişkin belgelerin
veri olarak kaydedilmesi de bu hüküm içerisindedir.
(TCK. 135/I,II) (Önceki cezalara ek olarak.)

Bütün bu saydığım hükümlerden hakkında dava açılmış
olan kimse, bu suçu özel bir bilgi ve beceri sayesinde
gerçekleştirmiş olduğu için (yani herhangi bir kişinin
gerçekleştiremeyeceğ i bir eylem olduğundan) (kaldı ki
mail hackleme tamamen bu kapsamdadır) verilecek ceza
yarı nisbetinde artırılır.

AYRICA KIŞILERE AIT MAIL HESAPLARI HUKUKEN ONLARIN MAL
VARLIKLARI (MAMELEK) IÇERISINDE KABUL EDILDIĞINDEN,

mal varlığına karşı işlenen suçlar kapsamında ve özel
olarak TCK.142 ve devamında düzenlenen hırsızlık suçu
kapsamında ele alınır ve 142/I fıkrasının e bendi
gereğince üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına
hükmolunur. (Önceki cezalara ek olarak.)

Öte yandan bu suçlarla birlikte kişilerin internet
bankacılığı hizmetleri dolayısıyla kullandığı
bilgileri ele geçiren kimseler de (kullanmış olması
şart değil) TCK. 245 gereğince üç yıldan altı yıla
kadar hapis cezası ve adli para cezası ile
cezalandırılırlar.

Yazdığım kanun hükümlerinden bazıları kamu davası
bazıları ise takibi şikayete bağlı suç niteliğindedir.
Ayrıca bu tespit ettiğim TCK kapsamındaki suçlar
haricinde özel kanunlarda belirtilen hükümler de söz
konusu olmaktadır.

PEKİ BU CEZALAR NASIL YERİNİ BULACAK?

Peki neden bu kadar ceza söz konusuyken bu kadar
insanın mailleri hackleniyor? Çünkü kimse bu konuların
hukuk sistemi tarafından düzenlendiğini bilmiyor.
Bilmediği gibi bunu yapanların üzerine gitmiyor.
Halbuki böyle bir durumla karşılaşan kimsenin
yapacakları çok basit.

Bir dilekçe yazarak ya Emniyet birimlerine ya da
herhangi bir yer Adliyesinde Cumhuriyet Savcılıklarına
başvurmaları yeterli. Ayrıca kişisel bilgisayarları nın
IP numarasını, mailine en son girdiği tarihi, en son
kullandığı şifreyi ve en son kullandığı gizli soru ve
yanıt bilgilerini dilekçesine ek olarak bildirirse
işler daha da kolaylaşacaktı r. Savcılık talimatı veya
mahkeme kararı sonucunda Emniyet Müdürlükleri
tahkikata başlayacak, kullandığınız mail adreslerinin
yetkili sahiplerine ulaşılarak mailinize hangi tarihte
hangi IP numaralarına girildiği tespit edilecektir.
Şayet mailinizi hackleyen kişi statik IP
kullanmıyorsa, değişken IP numaraları Telekom
tarafından sürekli olarak kayıt altında tutulduğundan
hangi tarihte mailinize hangi bilgisayardan girildiği
kolaylıkla tespit edilecektir. Yine buna bağlı olarak
mailinizi hackleyen internet kullanıcısının kişisel
bilgileri ve adres bilgileri Emniyet talimatı ile
temin edilerek Cumhuriyet Savcılığına verilecektir.
Tamamlanan hazırlık tahkikatından sonra Cumhuriyet
savcısı şüpheli şahıs hakkında kamu davası açacak ve
Emniyet kuvvetleri marifetiyle bu şahıs
yakalanacaktı r. Şayet mail hackleyen internet
kullanıcısı bir ticari işletmeye ait bir bilgisayarı
kullanmışsa aynı şekilde o ticari işletme hakkında da
tahkikat uygulanacak ve hüküm kesinleştiğinde o
işletme hakkında güvenlik tedbirlerine
hükmedilecektir.

Kullandığınız mail hesabı yabancı bir ISP(İnternet
Servis Sağlayıcısı) olduğu durumlarda Cumhuriyet
Savcılıkları istinabe yoluyla o ülkenin yetkili
makamları üzerinden aynı bilgileri temin edeceklerdir.
Ancak msn hesapları zaten Microsoft Türkiye’ye bağlı
bir hizmet olduğundan buna pek gerek kalmayacaktır.

Dileriz mail hackleyen arkadaşlara kendilerine çok çok
iyi avukatlar bulmalarını tavsiye ediyorum. Ama bir
avukat olarak şunu da söyleyeyim ki hiçbir avukat
böyle bir davada müdafi olmak istemeyecektir. .

Dipnot:
Bugüne kdr yani 2006’dan bu yana 13 kişi mail
adresi hacklendiği için mahkemeye başvurmuş we
davalıların hepsi cezaya çarptırılmış..