Yelkenli yatları kullanım seçeneğine bağlı olarak gezi ve yarış tipi diye iki ana kısma ayrırabiliriz. Ayrıca yatları, yelkenlerine ve gövdelerine bakarakta bir grup içine alabilriz.Tek direkliler , yelkenlerine göre
Tek direkli yatlarda (sloop arma) eğer öndeki küçük yelken anadireği geçmiyorsa buna küçük tek direkli denir.

Yine tek direkli yatlarda (sloop arma) öndeki küçük yelken anadireği geçiyorsa buna ana tek direkli denir.


Çift direkliler , yelkenlerine göre
İngilizce'de ''Yawl'' diye isimlendirilen bu tipteçift anadirek bulunuyor ve yelkenli yatın arkasında oldukça küçük bir yelken daha var.

İngilizce'de ''Ketch'' diye isimlendirilen ve yine çift anadireği bulunan yatın, ''Yawl'' 'dan tek farkı en arkadaki direğin 'Yawl'' 'dan büyük olmasıdır.

Yatların gövdelerine göre
Gövdelerine göre sınıflandırdığımızdatek gövdeli yatlar ve çoklu gövdeli yatlar diye ayırırız. Yandaki şekilde tek gövdeli bir yat görülüyor. Tek gövdeli yatlar daha yavaş olmalarının yanında sert hava koşullarında daha kararlıdırlar dengelidirler.

Su hattında iki veya daha fazla gövdesi bulunan yatlara çoklu gövdeliler denir.2 gövdesi olanlara katamaran3 gövdesi olanlara trimaran denir.Bu tür yelkenli yatlardaher bir gövdenin alanı küçük oluğu için sürtünme daha az olur ve tek gövdeli yatlardan çok daha hızlıdırlar.
kaynak: yelkenokulu.com
alıntı