Önad Anlamı Türkçe anlamı

* AHT Anchor Handling Tug Çapa tutma çekici
* AHTS Anchor Handling Tug Supply vessel Çapa tutma çekici teknesi
* DB Derrick Barge Vinç mavnası
* DCV Deepwater Construction Vessel Derin su konstrüksiyon teknesi
* DSV Diving Support Vessel/Deep Submergence Vehicle Dalgıç Destek Gemisi/Derin Batık Teknesi
* FPV Free Piston Vessel Serbest Piston Teknesi
* FV Fishing Vessel Balıkçı Teknesi
* GTS Gas Turbine Ship Gaz Türbin Gemisi
* HLV Heavy Lift Vessel Ağır Yük Teknesi
* HSC High Speed Craft Yüksek hız teknesi
* MS Motor ship Motorlu gemi
* MSY Motor Sailing Yacht Motorlu Yelkenli Gemi
* MT Motor Tanker Motorlu Tanker
* MV Motor Vessel Motorlu Tekne
* NS Nuclear Ship Nükleer Gemi
* OSV Offshore Support Vessel Kıyıdan Uzakta Destek Teknesi
* PS Paddle steamer Çarklı Vapur
* PSV Platform supply vessel Platform Destek Teknesi
* RV Research vessel Araştırma Teknesi
* SB Sailing Barge Yelkenli Mavna
* SS Steamship Buharlı Vapur
* SSCV Semi-Submersible Crane Vessel Yarı Batabilen Vinç Teknesi
* SV Sailing ship Yelkenli Tekne
* TS Turbine Steamer Türbinli Vapur
alıntıdır