Trafik İşlemleri, Trafik Plaka, Devir, Satış, Tescil İşlemleri,Kayıp sürücü belgesinin yeniden çıkartılması

  • Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe.
  • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (2 Adet.)
  • Kaybolan sürücü belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi.
  • İki adet fotoğraf
  • Sürücü belgesi ücreti. xxxx.-TL