Trafik İşlemleri, Trafik Plaka, Devir, Satış, Tescil İşlemleri,Sürücü belgesi almak için müracaat

  • Sertifikanın aslı.
  • Nüfus cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi
  • Diploma aslı.
  • Şoförler Derneğinden dosya (Dosya içindeki evraklar nüfus bilgilerine göre doldurulacaktır.)
  • Sağlık Raporu (aslı) (1 Yıl Geçerli)
  • Sabıka Kaydı (aslı) (1 Yıl Geçerli)
  • Kan grubu belgesi
  • Maliyeden harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıfına göre)
  • Üç adet fotoğraf
  • Sürücü belgesi ücreti xxx-TL


NOTLAR: * Sürücü sertifikaları mutlaka alındaki yerdeki tescil kuruluşunca sürücü belgesine dönüştürülür.

* Sürücü Olur Sağlık Raporunun mutlaka sertifika alınan il'de faaliyet gösteren yetkili bir sağlık biriminden alınması gerekmektedir.