Trafik İşlemleri, Trafik Plaka, Devir, Satış, Tescil İşlemleri,(C) Geçici Trafik belgesi

Satıldığı veya bulunduğu yerden tescil edileceği ve bulundurulacağı veya onarımının yapılacağı yere kadar götürülecek araçlara verilir. En fazla 6 gün süre ile verilir.Bu araçlar belirtilen güzergah dışına çıkamaz
  • Dilekçe
  • Trafik sigortası
  • Aracın satın alındığı belge
  • Harç makbuzu