Araç devir işlemlerinde istenilen belgeler,Trafik İşlemleri, Trafik Plaka, Devir, Satış, Tescil İşlemleri

  • Noter Satış senedi
  • Vergi İlişik Kesme Belgesi
  • Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına)
  • Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri
  • Vatandaşlık numarası
  • Yeni Tescil Belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)
  • Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.
  • 2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)NOT:Noter satış senedi tarihiden itibaren 1 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.

Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;


a)Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,

b)İmza sirküleri ibraz edilecektir.