Yeni kayıt (faturalı) araçlardan istenen belgeler,Trafik İşlemleri, Trafik Plaka, Devir, Satış, Tescil İşlemleri
  • Fatura ve faturayı düzenleyen bayinin yetki belgesi.
  • Uygunluk Belgesi
  • Zorunlu mali mesuliyet sigortası
  • ÖTV ödeme belgesi aslı
  • Vatandaşlık numarası
  • Tescil ve Trafik belgesi ((Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)
  • Şoförler Odasından yeni kayıt dosyası


NOT: Fatura kesim tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.

Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;

a)Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,
b)İmza sirküleri
ibraz edilecektir