Ekim ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte başta motorlu taşıtlar vergisi olmak üzere bazı vergi ve harçlarla vergi cezalarına 2007 yılı başından geçerli olmak üzere yapılacak zam oranı da yüzde 7,8 olarak belirlendi. Vergi Usul Yasası uyarınca, Maliye Bakanlığı ekim ayı sonu itibariyle yüzde 7,76 olarak gerçekleşen 12 aylık ortalamalara göre artışı bu yılın yeniden değerleme oranı olarak ilan edecek. Bu oranı bağlı olarak da çeşitli vergi ve harçlar yüzde 7,76 oranında artacak.

Bakanlar Kurulu, yasalarla kendisine tanınan yetkiyi kullanmazsa, 1 Ocak 2007'dan itibaren çeşitli vergi ve harçlar, yeniden değerleme oranına bağlı olarak artacak. Vergi Kanunlarına göre, Bakanlar Kurulu'nun mevcut yetkisini kullanmaması halinde, motorlu taşıtlar, damga vergisi tutarları, maktu harçlar ve vergi cezası tutarları da yeniden değerleme oranı kadar artırılıyor.

Motorlu taşıtlar
Buna göre taşıtın yaşına ve silindir hacmine göre belirlenen motorlu taşıtlar vergisinde en düşük vergi (1.300 CM3 ve 16 ve daha yukarı yaş için) 36 YTL'den 38 YTL'ye, en yüksek vergi ise (1-3 yaş ve 4001 CM3'ten büyük) 10 bin 988 YTL'den 11 milyon 840 bin YTL'ye yükselecek.

1-3 yaş arasındaki taşıtlarda en düşük vergi 305 YTL'den 328 YTL'ye çıkacak. Yapılan hesaplamalara göre 1-3 yaş arasındaki taşıtlardan motor hacmi 1.301-1.600 CM3 arasında olanların vergisi 487 YTL'den 524 YTL'ye, 1.601-1800 CM3 arasındakilerin vergisi 854 YTL'den 920 YTL'ye, 1.801-2000 CM3 arasındaki otomobillerin vergisi ise 1.342 YTL'den 1.446 YTL'ye çıkacak.

Aynı yaşta bulunan ve motor hacmi 2001-2.500 CM3 arasında bulunan otomobil, kaptı kaçtı ve arazi taşıtlarının vergisi 2 bin 13 YTL'den 1 bin 169 YTL'ye çıkacak. 2.501-300 CM3 arasında olanlar için gelecek yıl 3 bin 24 YTL, 3001-3.500 YTL arasında olanlar için 4 bin 604 YTL ve 3.501-4.000 CM3 arasındaki taşıtlar için de 7 bin 238 YTL vergi verilecek.

4-6 yaş arasındaki otomobil, kaptıkaçtı ve arazi taşıtları için ödenecek vergi motor silindir hacmine göre 229 YTL ile 8 bin 880 YTL arasında değişecek. 7-11 yaş arasındaki taşıtların vergisi ise 130 YTL ile 5 bin 261 YTL arasında olacak. 12-15 yaş arasındaki taşıtlar için yine motor silindir hacmine göre 98 YTL ile 2 bin 367 YTL arasında vergi verilecek. Vergi tutarı 16 yaş ve üzerindeki taşıtlar için de 38 YTL ile 920 YTL arasında değişecek.

Aynı şekilde moto***let, minibüs, otobüs, kamyon, uçak, helikopter, yat kotra gibi taşıtların motorlu taşıt vergileri de yüzde 7,76 oranında artırılacak.

Diğer vergi ve harçlar
Pasaport harçları da 2007 yılı başından geçerli olmak üzere yüzde 7,76 oranında artırılacak. 1 yıllık pasaport harcı 126.7 YTL'den 136.50 YTL'ye yükselecek. Alt aylık pasaport için ödenecek harç miktarı 88.70 YTL'den 95.58 YTL'ye, 2 yıl sürelilerin harcı 213.70 YTL'den 230.28 YTL'ye, 3 yıllık olanlarınki 305.50 YTL'den 329.20 YTL'ye, 3 yıldan daha uzun süreli olanlarınki ise 433 YTL'den 466.50 YTL'ye çıkacak.

Yıllık silah taşıma harcı 305.2 YTL'den 328.90 YTL'ye yükselecek. Sürücü belgelerinden alınan harç tutarı ise A, F ve H sınıfı için 54,90 YTL'den 59.16 YTL'ye, B sınıfı için 164.7 YTL'den 177.48 YTL'ye çıkacak.

Cezalar da artacak
Vergi yasaları gereğince alınan bazı vergi cezaları da yeniden değerleme oranına bağlı olarak 2007 yılı başından geçerli olmak üzere artırılacak. Buna göre en az ceza haddi, damga vergisi için 6 YTL'den 6.5 YTL'ye, diğer vergiler için 12.90 YTL'den 13.90 YTL'ye çıkacak. Birinci derecede usulsüzlük cezaları sermaye şirketleri için 70 YTL'den 75 YTL'ye, birinci sınıf tüccarlar için 46 YTL'den 50 YTL'ye yükselecek.

Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlemeyen, kullanmayan veya bulundurmayanlarla, fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu vermeyen ve almayanlara uygulanan ceza da 129 YTL'den 139 YTL'ye çıkacak.

Bu arada maktu olarak alınan damga vergisi tutarları da yüzde 7.76 oranında artırılacak. Belli bir parayı içermeyen tahkimname ve sulhname gibi kağıtlardan alınan damga vergisi 19.70 YTL'den 12.20 YTL'ye yükselecek. Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilecek bilançolar için alınan damga vergisi 15.3 YTL'den 16.5 YTL'ye gelir tablosu ve işletme hesabı özetlerinden alınan vergi 7.6 YTL'den 8.2 YTL'ye çıkacak.

kaynak:e-kolay