Merhaba



Proje, müzik tarihimizin en önde gelen udilerinden olan ve dünya müzik çevrelerinde yoğun takipçileri bulunan Yorgo Bacanos’un 110. doğum yıldönümü anısına, onun adına oluşturuldu.

Bir doğu çalgısı olarak dünya yüzünde en yaygın enstrümanları arasına giren udun, Türkiye ve dünyadaki en önemli icracıları ve teorisyenleri, projeyle bir araya getirilecek. Yapılacak atölye çalışmaları, konserler ve seminerler, her kademe ve seviyedeki udilere ışık tutacak. Elde edilecek sonuçlar kitap ve dvd olarak hazırlanacak ve dağıtılacak.

Ud hakkında akademik araştırmaların paylaşılıp bir noktada birleştirilerek, mümkün olan en geniş kitleye ulaştırılması sağlanacak.

Udîlerle beraber ud yapımcıları da tanışacak, ud yapımı hakkında sunumlar düzenlenerek bu alandaki bilgi ve tecrübelerin paylaşılıp tartışılması sağlanacak.

Farklı ülkelerden gelen udîlerin tanışması, İstanbul'un dünyanın dört bir tarafından gelen udîler için bir buluşma noktası olması sağlanacak. Böylece tarihsel anlamdaki zirvesine İstanbul’da ulaşan ud, somut olarak da tekrar İstanbul merkezine oturtulacak.

2010