Devrimci 1 Mayıs Platformu, 2010 1 Mayıs’ına ilişkin tavrını basın ve kamuoyu ile paylaştı. 5 Nisan Pazartesi günü TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nde düzenlenen basın toplantısında 2010 1 Mayısı'nın Taksim’de kutlanması için her türlü çabanın gösterileceği deklare edilerek, tüm devrimci yapılar, sendika ve kitle örgütlerine ortak mücadele çağrısı yapıldı.

Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu (BDSP), Demokratik Haklar Federasyonu (DHF), Emek ve Özgürlük Cephesi, Halk Cephesi, Odak, Kaldıraç, Proleterce Devrimci Duruş (PDD), Yeni Dünya İçin Çağrı ve Partizan’ın bileşeni olduğu platformun açıklamasını Ümit Efe okudu.
Bekleriz buyrun...:))