Merhaba!

Trabzon Valiliği tarafından 2000 yılında çıkarılan Trabzon 2000 adlı kitabın 339. sayfasında yer alan Trabzon´da Müzik bahsinde, kısaca müziğin tanımı, gelişimi, insan üzerindeki etkisi ve üç dönem halinde Trabzon´un Müzik Tarihi´ne değinilmiştir. Bu bahiste Trabzon´un Müzik Tarihi olabildiğince elde edinilen belgelere dayandırılarak incelenmiş tarihsel gelişmeler ve sonuçları tarihe bir not düşmek duyarlılığı ile kaleme alınmıştır. Bu kez 2005 yılında yine Trabzon Valiliği tarafından hazırlanan bu kitapta yine tarihe not düşebilmek için Trabzon´un Müzik Tarihi´nde yer alan ancak ilk kitapta değinilemeyen müzik hareketleri ve özellikle çok sesli müzik çalışmaları ile bu çalışmaların kent ve yöre halkı üzerindeki etkisi ve sonuçları ele alınmıştır.

Trabzon kültür ve dolaysıyla sanat hareketleri bakımında bereketli bir coğrafyaya sahiptir. Özellikle bilinin iki bin yıllık döneminde çok yüksek nitelikte diyebileceğimiz bir sanat hareketliliği göze çarpar. Tabii ki bu sanatın her dalında görülmektedir. Özellikle cumhuriyetin ilanıyla birlikte devrimlerin getirdiği ve yüksek düzeye ulaşan aydınlanma süreci ile tarihinde hep kent olabilme özelliğini koruyan Trabzon´da, kent kültürünün rafine ürünü olan sanatın getireceği hareketlenme kent yaşamında apaçık görünecektir. Kurulan orkestralar, korolar, tiyatro toplulukları, çıkarılan dergiler, gazeteler, düzenlenen sanat geceleri kent halkının yaşamında önemli yer tutacaktır.

Trabzon kentinin bu dönemi ile ilgili 1930´lu yıllarda on beş günde bir yayımlanan Akın Dergisi önemli bilgiler vermektedir. Bu bilgilere daha önce değinildiğinden bu kez yeniden değinilmeyecektir.

Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti kurduktan sonra yaptığı önemli devrimlerden birisi, belki en önemlisi müzik devrimidir. Atatürk´ün müzik devrimini gerçekleştirirken yaptığı çalışmalar, davranışlar o dönemi yaşayan ve buna tanık olanlar tarafından günümüze nakledilmiştir. Bunlardan en önemlisi kuşkusuz 1928 yılında Sarayburnu´nda dinlediği ve konserin çok kötü olması nedeniyle “gidelim bu musıki bizim heyecanımızı ifade etmekten uzaktır” diyerek mekanı terk ettiği Türk Sanat Müziği Konseridir. Atatürk Rumeli türkülerini çok sevmesine rağmen, hep evrensel çok sesli müziği işaret etmiştir. Gerçek toplumsal kalkınmanın temelinde çok sesli evrensel müziğin yattığını yaptığı konuşmalarla açıklamıştır. Bu nedenle “Türkiye Cumhuriyeti´nin temeli kültürdür” derken aslında devletin resmi müziğinin de çok sesli evrensel müzik olduğunu işaret etmiştir. Çünkü çok sesli evrensel müzik demokrasinin kendisidir.

Cumhuriyetin ilanından sonra Trabzon´da küçük gruplar halinde çok sesli müzik çalışmaları başlamıştı. Bu çalışmaların bir kısmına Trabzon Valiliği tarafından 2000 yılında çıkarılan Trabzon 2000 adlı eserin Trabzon´da Müzik maddesinde değinmiş bulunmaktayım. Ancak tarihe yeniden not düşebilmek açısından bu kere Trabzon´da çok sesli müzik çalışmalarının daha geniş bir biçimde bu bölümde ele alacağım. Trabzon´da çok sesli müzik çalışmalarının önemli ayağından birisi de Beşikdüzü Köy Enstitüsü´nde gerçekleştirilen orkestra çalışmalarıdır. Hatta bu çalışmalar o denli büyük bir boyuta ulaşmıştır ki, Beşikdüzü Köy Enstitüsü Orkestrası tarafından ünlü Alman besteci Ludwig Von Beethoven´in 9. Senfonisi´nin büyük bir başarı ile seslendirildiğini biliyoruz. Hatta bu çalışmaların öyküsünü gazeteci Mustafa Ekmekçi Hürriyet Gazetesi´nde yayımlanan makalesinde bölümler halinde uzun uzun anlatmıştır.

1950´li yıllarda Trabzon´daki okullarda müzik çalışmaları tam anlamıyla bir çabalama düzeyindeydi. Öğrenciler sınıf geçmek için, gereği kadar çalışıyor, daha verimli çalışma arzusunda olanlar ise, olanaksızlık yüzünden körelip gidiyorlardı. 1953, 1954 yıllarında, Trabzon Lisesi´nin müzik öğretmeni Ayşe Çakır, bir piyano ( ki piyanoyu kendisi çalıyordu), üç ya da dört keman, altı mandolin ve mükemmel düzeyde yetişmiş korosuyla alışık olunmayan zenginlikte programlar sunmuştu dinleyicilerine. Kuşkusuz müzik öğretmeni Ayşe Çakır´ın bu çok sesli müzik çalışmaları kentin müzik yaş***** çok olumlu bir biçimde yansımıştı.

Beşikdüzü Köy Enstitüsü´nde hayat bulan çok sesli müzik çalışmaları Trabzon´da daha sonra Trabzon´un önemli kültür yuvalarından birisi olan Trabzon Liselerinden Yetişenler Cemiyeti çatısı altında hayat buldu. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte tüm ülkeye hakim olan aydınlanma süreci içinde hayat bulan çok sesli müzik, o yıllarda Baterist Hikmet Bey, Hafız Osman Bey gibi müzisyenlerin elinde büyüyerek etkisini bütün bölgede göstermiştir. 1950´li yıllarda yukarıda sözünü ettiğimiz Trabzon Liselerinden Yetişenler Cemiyeti çatısı altında yer olan çok sesli müzik orkestraları o dönemi yaşayan ve bugün hayatta olan Trabzon´luların anıları arasında önemli yer tutar. Burada devam eden çok sesli müzik çalışmaları içinde Cambaz Kemal lakabıyla tanınan merhum Kemal Çetinkaya´yı görüyoruz. Kemal Çetinkaya´nın mesleği müzisyenlik değildi kuşkusuz, Limandaki yük boşaltan vinçlerin operatörlüğünü yapan ve oradan emekli olan bir kentliydi. Kemal Çetinkaya´nın bir başka adı da komple Kemal´dir. Mesleği olan vinç operatörlüğünün yanı sıra elektronik aletlerin bakım ve onarımını yapabilen birisidir, Trabzon bölgesinin atletizm ajanıdır, atletizm antrenörüdür. Tabii bu arada Trabzon Liseleri Yetişenler Cemiyeti´nin orkestrasında akordeon, klavye ve banço çalar. Bu orkestrada yer alan bir diğer isim ise Got Zeki lakabıyla tanınan Zeki Tarakçıoğlu´dur. Bu şehrin yetiştirdiği iyi bateristlerden birisidir. Klarnet, saksafon ve trompet çalan Seyfi Çekiç, Muhittin Aşut, çeşitli orkestralarda müzik yapan Veysi Pasin, Ahmet Demirci, Akif Erdiker, Erkan Bilgen sayabileceğimiz isimlerdir. Zaten TLYC orkestrası Latin ağırlıklı müzik yapardı. Burada adı geçen müzisyenlerden bazıları Orhan Sezener Orkestrası gibi ülke çapında isim yapmış bir gurupta çalma olanağı bulmuşlardır. Yukarıda adı geçen Akif Erdiker marakas, Erkan Bilgen ise bateri ve tumba çalarlardı.Jenerasyon olarak gurup elemanlarından daha yaşlı olan Turan Faik Gönen ise Saksofon icracısı olarak katılır gurup üyelerinin arasına. 1960´ların başından itibaren yukarıda adını saydığımız isimler yerlerini yeni jenerasyona bırakmaya başlamıştır. Bu yeni jenerasyonun içinde Got zeki lakabıyla tanınan Zeki Tarakçıoğlu´nun yerine Rasim Üngör gelir. Orkestranın akordeon icracısı ise Ertan Gençsoy´dur. Trompette Hasan Demirkılıç, gitarda ise Albay Necdet Tunçman´ın oğlu Nejat Tunçman´dır. Nejat Tunçman, Trabzon´da ilk elektro gitarı kendi imkanlarıyla türeten bir gitar sanatçısıydı.

Trabzon Liselerinden Yetişenler Cemiyeti´nin çok sesli müzik orkestrası aynı zamanda Kalepark Askeri Gazino´sunun sürekli orkestrasıydı. Oldukça kaliteli müzik yapan bir orkestraydı. Örnek verecek olursak orkestranın trompet icracısı Hasan Demirkılıç´ın, dünya trompet repertuarının baş yapıtlarından olan İl Silenzio adlı eseri trompetle yorumu, bugün hayatta olup o yorumu dinleyenlerin övgüyle söz ettikleri bir yorumdur.

Trabzon Liselerinden Yetişenler Cemiyeti orkestrası bünyesinde yer olan müzisyenler, daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Müzik Kulübünün kurulmasıyla ve üniversitenin şartlarının daha iyi olmasıyla birlikte üniversite müzik kulübünde de çalmaya başlarlar.

Trabzon´da Halikarnas Altılısı olarak müzik yapan gurubun adı daha Sonra Trapezüs olarak değiştirilir. Günümüzün Mimarlar Odası Trabzon Şubesi Başkanı Mimar Bekir Gerçek bu orkestranın bateristidir. Çalışmalar böyle devam ederken, sadece enstrüman satın alabilmek için bu gurubun elemanları profesyonelliği seçerler. Şimdiki Özel İdare Binası´nın üst katında yer alan Taç Kulüpte Türk Alman dostluk derneğinin katkısıyla müzik yapmaya devam ederler. Aldıkları ücret çok iyidir. Günlük 80 TL. yevmiye alan orkestra elemanları dönemin Trabzon Valisi´nden daha çok kazanmaktadırlar. Bu kazandıkları paralarla orkestralarına enstrüman satın alırlar. Çok sesli hafif müziğin hemen bütün türlerini çalabilen orkestra, çok seçkin hazırlanmış bir repertuara da sahipti. Trabzon´a gelen dönemin ünlü hafif müzik sanatçılarına da eşlik eden bu gurup, ülkemiz ve Trabzon çok sesli müzik tarihinde haklı bir yer edinir.

1970´lerin başında yukarıda adı geçen müzisyenler müziği bıraktıktan hemen sonra, Akçaabat´ta Kasabalılar adıyla bir çok sesli müzik orkestrası kurulur. Bu orkestrada yer alan müzisyenlerin bir çoğu müzik piyasasında tanınmayan ve bilinmeyen müzisyenlerdir. Ancak tam***** yakını Akçaabat´lı gençlerden oluşmaktadır. İşte bu orkestrayı derleyip toparlayan ve ayakta durmasına öncülük eden kişi, yine bir Akçaabat´lı genç olan Ali Sezgin´dir. Ali Sezgin müzik aşkı uğruna üniversite tahsilini yarım bırakıp müzisyenliğe karar verir. Kasabalılar gurubu Trabzon´da ve Akçaabat´ta nitelikli konserlere imza atar. Daha sonra bireysel olarak müzik yaş***** devam eden Ali Sezgin, ilkelerinden ve müzik anlayışından hiç ödün vermeden çok nitelikli müzisyenler yetiştirir. Çok sesli müziğin armoni kuralları ile geleneksel yerel müziğimizi başarılı sentezlerde buluşturur. Bunlar içinde Hamsi için yazdığı şarkısı çok özel bir şarkıdır. Albüm çalışmaları olmuştur. Ali Sezgin hâlâ bireysel olarak müzik hayatına devam etmektedir. Şu anda Trabzon´da bireysel de olsa müzik yapan çoğu gençler Ali Sezgin´in müziği sevdirip, müziğe kazandırdığı müzisyenlerdir.

Ancak ilerleyen yıllar içersinde sosyal hayat ile birlikte müzik kalitesi de bozulmaya başlamıştır. Örneğin düğün salonlarında La Cumparsita´nın yerini İsmet Sezgin´in şarkıları, Düğün Marşı´nın yerini Orhan Gencebay´ın arabesk şarkıları yer almaya başlamıştır. Bunda kuşkusuz kendinden ritimli klavyeler etkin rol oynamıştır ve görünen manzara da odur ki, bu müzik türü raundu kazanmıştır. Trabzon´da kendinden ritimli klavyelerle müzik yapılmıştır. Ancak yapılan bu müzik türünün kaliteli öncüsü oluşturduğu repertuarı ve icrası ile kuşkusuz Mehmet Gezmiş´tir.

Trabzon´da müzik faaliyetlerini sessiz bir biçimde sürdüren ancak iyi işler başardığı gözlenen kısa adı KA-FEM olan Karadeniz Folklor ve Müzik Eğitimi Gençlik Derneği 10 Ekim 1988 yılında Baki Türkmen, Ömer Akçair, Cevdet Bozalioğlu, A. Haydar Vural, Fikri Türkmen, Hayrullah Mumcu ve Mustafa Şahinbaş´tan oluşan kurucular kurulu tarafından kurulmuş ve aynı kişilerden oluşan ilk yönetim kuruluyla çalışmalarına başlamıştır. Kurulduğu yıllarda sadece folklor alanında faaliyetlerini sürdüren dernek, 1994 yılından itibaren Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği korolarını kurarak faaliyetlerini koro konserleriyle devam ettirdi ve 1995 yılında dernekler bazında ilk kez Türk Halk Müziği Çocuk Korosu´nu kurdu. Dernek çatısı içinde yapılan müzik çalışmalarında müzik öğretmenlerinden yardım alınmak suretiyle doğru bir yol izlendiği görülür. Ayrıca derneğin koro çalışmalarının başlamasında üniversite öğretim görevlileri Köksal Ayşan ve Mehmet Can Peliklioğlu´nun büyük emekleri vardır. Ayrıca derneğin Türk Halk Müziği Çocuk Korosu´nu çalıştıran Gamze Demirkır TRT Erzurum Radyosu´nun sanatçılarındandır. Bu öğretmenlerin dışında halen bir çok müzik öğretmeni de dernek çatısı altında derslerine devam etmektedirler.

1997-2001 yılları arasında Türk Halk Müziği Korosu ile düzenlenen konserlere Geleneksel Müziğimizin ustaları davet edilmiştir. Bu konserlerin getirdiği başarıdan olsa gerek 2005 yılı içinde TRT Gap Televizyonu tarafından Trabzon´un tanıtımıyla ilgili düzenlenen bir program için Trabzon valisi Hüseyin Yavuzdemir tarafından Karadeniz Folklor ve Müzik Eğitimi Gençlik Derneği görevlendirilmiştir. TRT´nin Trabzon´da düzenlediği ses yarışmalarında bir çok kez Karadeniz bölge birincisi ve ikincisi çıkaran derneğin yeni projeleri içinde Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği gençlik korolarını kurma çalışması bulunmaktadır. Karadeniz Folklor ve Müzik Eğitimi Gençlik Derneği halen, Hatice Öksüz, Ali Adanur, Nurten Kaya, Aysel Karlıdağ, ve Bekir Yavuz´dan oluşan yönetim kuruluyla çalışmalarına devam etmektedir.

Bu arada Trabzon´lu bir çok yerel sanatçının albüm çalışmaları olmuştur. Bunlar genelde ticari kaygıyla çıkarılan albümler olduğundan, müzikalite anlamında ortaya bir şey koymaktan uzak çalışmalardır ve daha çok para kazanma ve vitrinde bulunabilme amacı gütmektedir. Ancak Trabzon´lu yerel sanatçılar Mehmet Salih Holep ve Nilüfer Yavuz´un maddi ve manevi bir çok fedakarlığa katlanıp sanat yapabilmek adına çıkardıkları Gül Kuruttum adlı Geleneksel Halk Müziği albümü gerçekten çok titiz ve özenerek üzerine çalışılmış, tekrar tekrar düşünülerek hazırlanmış ve çıkarılmış bir albüm olarak müzik tarihimizde yerini almıştır. Türk Halk Müziğini yozlaştırmadan geleneksel esaslara uygun “duymak istediğimizi dinletmek” esasına dayanarak, en uygun stüdyo, ses yönetmeni, müzisyen üçlemesini bir araya getirerek bu albüm gerçekleştirilmiştir. Tüm kayıtları akustik ortamda gerçekleştirilen albümde ülkemizin önde gelen geleneksel müzik ustaları büyük usta Arif Sağ´ın yönetiminde, Erdal Erzincan, Mirza Başaran, Ertan Tekin, M.Naci Keskin, Şehmus Fidan, Mercan Şimşek Erzincan, Tolga Sağ, Sevgi Demir görev aldı. Albümde Malatya, Mersin, Afyon, Trabzon, Hatay, Azerbaycan, Sivas, Giresun, Bayburt, Gaziantep, Kırşehir yöresinden halk türküleri seslendirildi. Geleneksel müziğimize sahip çıkmak ve onu korumak adına çıkarılan bu albümde garip, kerem ve bozlak dizileri türküler seslendirilmiş mümkün olduğunca da türkü adayı besteler okunmuştur. İki Trabzon evladının, Nilüfer Yavuz ve Mehmet Salih Holep´in emeği ile yoğrulan bu albüme geleneksel müzik tarihimizdeki yerini teslim ediyor ve bu bahisle dile getirerek üstümüze düşen görevi yerine getirmiş oluyoruz.

Ülkemiz çocukları arasında ortak bir söyleme biçimi ve ortak bir repertuar oluşturmak amacı ile 1979 yılında TRT Ankara ve TRT İstanbul Radyoları bünyelerinde, 1983 yılında TRT İzmir Radyosu bünyesinde 1996 yılında ise TRT Trabzon ve TRT Diyarbakır Radyoları bünyelerinde kurulan TRT Çocuk Koroları, 8 yaşından gün almış ve ses değişimi dönemine girmemiş çocuklardan oluşan amatör ses topluluklarıdır.

Koroların kuruluş amacı müziğin çocukların günlük hayata girmesini sağlamak ve onların ruhsal gelişimine katkıda bulunmak, ulusumuzun zevkle dinleyebileceği, aynı zamanda evrensel açıdan da değer taşıyan, Türk dilinin özelliklerine uygun bir söyleme biçimi ve geleneğinin doğmasına öncülük etmektir.

TRT’nin düzenlediği, Popüler Çocuk Şarkıları Yarışmaları ile çocuk şarkıları repertuarına, yüzlerce yeni eserler kazandırılmıştır. Bununla birlikte, dünyadaki çocuk müziği ve edebiyatına katkıda bulunulmuştur.

TRT Çocuk Korolarına genel duyurulu sınavla alınan elemanları gelişmeye elverişli kaliteli bir çocuk sesine ve bu eğitimi yürütebilecek yeterli düzeyde bir müzik kulağına ve belleğine sahip olması gerekir. TRT Çocuk koroları Cumartesi ve Pazar Günleri günde 3 saat, haftada 6 saat olmak üzere çalışmalarını yürütmektedir.

Koronun eğitimi,
a-Toplu ses eğitimi
b-Ses tekniğini geliştirilmesi,
c-Kulak eğitimi,
d-Genel Müzik eğitimi verilir.

TRT Bünyesinde kurulan koroların eğitimleri bilimsel, akademik ve pedagojik esaslar içinde yürütülmektedir. Bu eğitim, amaçlar bölümünde belirtilen doğrultuda üretim yapmayı sağlayacak ve Türk çocukları tarafından benimsenen, onları yücelten, çocuk sesinin ve zevkinin gelişmesine yardımcı olacak toplu ses eğitimidir. Bir yıllık eğitim planı okulların açılması ile başlayıp kapanması ile biter.

Koronun Repertuarı, ülkemizde yaşayan bütün müzik türlerinden çocuklara yönelik ve onların düzeyine uygun olan örneklerden seçilmiştir. Bu örnekler,
a-Özgün çocuk şarkıları,
b-Türk halk türküleri,
c-Uyarlamalar
d-Milli marşlar

TRT Çocuk Koroları kuruluşlarından çok kısa bir süre sonra üretime geçmiş ve kurum yayınlarında etkin bir biçimde yer almaya başlayarak, ülke çocukları arasında ortak bir söyleme biçimi ve ortak bir repertuar oluşturma amacına ulaşmıştır. Bu Korolar yurtiçi ve yurtdışı etkinliklere katılarak ülkenizi temsil etmişlerdir.

Ülkemizde ilk olma özelliğini taşıyan TRT Çocuk Koroları, başarılı etkinlikleri ile ülkemizde benzer koroların kurularak çoğalmalarına öncü ve örnek olmuşlardır.

TRT Trabzon Çocuk Korosu 1996 yılında kurulmuştur. 5 yıl devam eden çalışmalardan sonra ilk dönem öğrencileri mezun olarak sertifikalarını almışlardır. 9-10-11 yaş gurubu olmak üzere sayısı 57 olan, ikinci dönem öğrencileri ile çalışmalarını sürdüren TRT Trabzon Çocuk Korosu, kuruluşundan günümüze kadar çok sayıda konserler vermiştir. Halen eğitimlerine devam eden TRT Trabzon Çocuk Korosu kulak eğitimi çalışmalarını Gökay Pehlivan ile, ses eğitimi çalışmalarını da Müzeyyen Gökdemir ile sürdürmektedir. Koronun piyano eşliğini de Dilek Dinçer yapmaktadır. TRT Trabzon Bölge Müdürlüğü önümüzdeki günler içinde Trabzon´da çok sesli gençlik korolarının kurma çalışması içindedir.

1996 yılında öğretime açılan Trabzon Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, çok sesli müziğin Trabzon´da temsili ve halkla buluşturulması açısından önemli bir kurumdur. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi bünyesinden 1987 yılında kurulan Müzik Eğitimi Bölümü, çok sesli müzik öğretimi açısından ne yazık ki beklenen düzeyi yakalayamamış dolaysıyla doğru çok sesli müziğin bölgede yaygın olması konusunda üzerine düşeni gerçekleştirememiştir. Okulun açıldığı ilk çok sesli koro ve orkestra çalışmaları yapılmış ve bu çalışmalar ivme kazanmaya başlamışken, okulun yönetimsel sorunlarının getirdiği parçalanma ne yazık ki çok sesli müzik çalışmalarının istenen çağdaş düzeye ulaşmasını engellemiştir. Aslında bu noktada Müzik eğitimi Bölümümüze haksızlık yapmamak için konuyu açmak gerekmektedir. Ülkemizde ne yazık ki üniversitelere bağlı tüm müzik eğitimi bölümleri İzmir, Ankara, İstanbul gibi birkaç lokal çıkışın dışında aynı çıkmazın içinde olup ülkemiz müzik eğitimine gerekli kaliteyi getirememişlerdir. İşte bu anlamda Trabzon Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünün gerçekleştirdiği çok sesli koro ve orkestra çalışmaları okulun kısa geçmişine rağmen kendinden söz ettirir düzeye ulaşmıştır. Trabzon Cumhuriyet Ortaokulu müzik öğretmeni iken 1996 yılından Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi müzik öğretmenliğine atanan Gökay Pehlivan okulun keman, orkestra, koro, müziksel işitme, müzik tarihi ve müziksel yaratma derslerine girerek, Trabzon´da ilk kez ½, 1/8, ¾ keman çeşitlerini tanıtmış ayrıca 9-14 yaş arası klasik batı müziği keman eğitimini başlatmıştır. Yine 14-17 yaşlardaki gençlerden oluşan klasik bati müziği orkestrası ile konserler veren ilk öğretmen unvanını da almıştır. Trabzon Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Orkestrası il içinde yüzlerce konser vererek halkın çağdaş müziği tanımasına öncülük etmiştir. İl dışında da yapılan konserler aynı başarıyla gerçekleşmiştir. Ulusal müziğimizin güçlü örneklerini çağdaş boyutlarda sergileyen örnekleri konserlerinde dinleyiciyle buluşturan Trabzon Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Orkestrası Sayın Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer ve beraberindeki Azerbaycan ve Gürcistan Cumhurbaşkanlarına ve bir çok bakana aynı kalite ve düzeyde konserler vermiştir.

Buraya kadar yazdıklarımızı toparlayacak olursak, Trabzon kenti, tarihinin getirdiği birikimle her dönem kent hayatı içinde olması gereken tüm sosyal ve sanatsal unsurları bir arada tutmasını becerebilmiş bir kenttir. 2000 yılında yayımlanan Trabzon 2000 kitabının müzik bahsinde ele alınan müzik maddelerinde o zaman sözünü edemediğimiz, ancak bu bahiste ele aldığımız maddeleri de eklediğimiz zaman yine bir şeylerin eksik kalacağı muhakkaktır. Ancak takdir edersiniz ki bu bahisleri yazarken ele aldığımız konuları, bir kente yaraşır biçimde yüksek zevk ve eğitim süzgecinden geçirerek yazmamız gerektiği hatta yazacağımız doğaldır. Eğer her şeyi yazmaya kalkarsak o da tarihe not düşebilmek anlamında bir yazı olmayıp daha çok pastoral bir yazı olma yoluna gider ki bunun da sonu yoktur. Trabzon kentinin bugünkü müzik hayatı yukarıda anlattığımız bireysel birkaç çalışmanın dışında ne yazık ki eski günlerindeki kentli düzeyinin çok gerisindedir. Yerel müzikte ve halk oyunlarında yozlaşma had safhadadır. Tabii ki bunda yörenin ekonomik ve kültürel yönden gerilemesinin çok büyük rolü vardır.

Bunu bir örnekle açıklayacak olursak, TRT´nin Geleneksel Türk Halk Müziği repertuarında 193 sıra numarası ile kayıtlı bulunan ve Nejat Buhara tarafından Trabzon yöresinden derlenmiş olan Yaylanın Çimenine Kuzu Yayılır Kuzu türküsünün bozulmuş, dejenere edilmiş halinin Faroz Kolbastısı olarak sunulması düşündürücüdür. Bu oyunu oynarken yapılan, hiçbir bilimsel dayanağı olmayan türlü türlü komiklikler ise ayrıca daha da düşündürücüdür. Çünkü Karadeniz yöresinin geleneksel halk oyunlarında böyle tuhaf komikliklere yer yoktur. Yörenin dünya birincisi olan Horon oyununda belli bir bilimsel alt yapı yani koreolojik alt yapı ile birlikte denizin dalgasından martıların uçuşuna, yöre insanını çalışkanlığından hüznüne kadar tüm doğal unsurlar yer almıştır.
Hazırlayan : Müfit Semih Baylan

Kaynak
Bekir Gerçek (Mimarlar Odası Trb.Şb. Başkanı)
Gökay Pehlivan (Müzik Öğretmeni)
Mustafa Güler ( TRT Trabzon Radyosu Müzik Yayınları Müdürü)
TRT Türk Halk Müziği Repertuarı
Mavi Nota Müzik ve Sanat Dergisi
Trabzon´lu Müzisyenler Musıkimizde İz Bırakanlar (Trabzon´un müzik tarihi M.Semih Baylan)
Trabzon 2000 (Trabzon Valiliği Yayını)

Yazinin orjinali icin;
...::: MAVİ-NOTA - e-Müzik Gazeteniz :::...