Kenan Evren’in fahri doktora ve profesörlük unvanlarının geri alınması için imza kampanyası
19 Ağustos 2009 -

Demokratik Katılım Grubu, “İstanbul Üniversitesi’nin Kenan Evren’e vermiş olduğu “Fahri Hukuk Profesörlüğü ve Hukuk Doktorluğu” unvanları daha fazla gecikmeksizin geri alınmalıdır!” talebiyle bir imza kampanyası başlattı. Grubun talepleri arasında 12 Eylül ile birlikte İstanbul Üniversitesi’nden atılan ya da ayrılmak zoruda bıraktırılan akademisyenlerden ve öğrencilerden özür dilenmesi de var.
Kampanya boyunca toplanan imzalar 11 Eylül günü yapılacak olan bir basın açıklamasıyla İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne teslim edilecek. Kampanyaya fahri.prof.evren.imza@gmail.com adresinden destek verilebiliyor.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu 2 Aralık 1982 tarih ve 4943 sayılı Kenan Evren’e “Fahri Hukuk Doktoru” payesi verilmesi kararını ittifakla almış ve aynı gün, 30 sayısı ile her fakültenin dekanı, birer öğretim üyesi, yüksekokul müdürleri ve rektör yardımcılarının katıldığı İstanbul Üniversitesi Senatosu, Cumhurbaşkanı Kenan Evren`e, “Fahri Hukuk Profesörlüğü ve Hukuk Doktorluğu (Honoris Causa)” verilmesini oy birliğiyle kararlaştırmıştı. Kararın gerekçesi, “Haiz olduğu ahlaki faziletler ve meziyetler yanında vatana hizmet ve yurtta ilmin yayılmasında büyük hizmetler ifasıyla temayüz etmiş olan Cumhurbaşkanı Sayın Kenan Evren'e ilmi kıymet ve meziyetlerinin tebcili için "fahri profesörlük" payesinin tevcihine karar verilmiştir.” şeklindeydi. Hemen ardından 1983 yılında, 1402 sayılı yasayla; muhalif görülen çok sayıda öğretim üyesi üniversitedeki görevlerinden uzaklaştırılmıştı.