Yüzleşmek için, "Fırat suyu kan akıyor baksana!"

İnsan Hakları Derneği'nin çağrısıyla bir araya gelen 20'ye yakın kurum, Türkiye'de halklara karşı işlenen suçların açığı çıkartılması ve bir tarihsel yüzleşmenin yaratılabilmesi için Mayıs ayından itibaren çeşitli etkinlikler düzenleyecek. "Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana" sloganıyla yapılacak insan zinciriyle başlayacak olan etkinlikler, "vicdan toplantıları"yla devam edecek.

Ergenekon soruşturmasının, Kürt halkına karşı işlenen suçları kapsamadığını savunan Alevi Bektaşi Federasyonu, Barış Meclisi, Halkevleri, DTP, ESP, ÖDP ve KESK gibi 20 kurum, İHD Genel Merkezi'nin çağrısıyla bir araya geldi. Geçtiğimiz Cumartesi günü bir deklarasyonla oluşumu kamuoyuna duyuran kurumlar, basında "Toplumsal Muhalefet Grubu" olarak anılsa da, henüz tam ortak adlarını almış değil. Ancak, 20 kurum, Mayıs ayından itibaren yapılacak eylemler konusunda çeşitli kararlar aldı.

İHD Genel Yönetim Kurulu Üyesi Harun Çakmak, kurumların bir araya geliş amacını şöyle anlattı: “Özellikle son çeyrek yüzyılda ama bir bütün olarak da Türkiye tarihi boyunca Türkiye halklarına karşı işlenen suçların açığa çıkartılması ve bir tarihsel yüzleşmenin gerçekleştirilmesi amacıyla bir araya geldik.”

“Ergenekon'la açığa çıkan kontrgerilla gerçeğine dair herkes bir şey söylüyor. Ancak söz söyleyenler daha çok, işlenen suçların failleri” tespitinde bulunan Çakmak, amaçlarının toplumsal muhalefetin ortak ve güçlü sesini çıkarmak olduğunu söylüyor.

Kurumların dışında aydınlar ile bilim insanlarının da çalışmaya katılmasını istediklerini anlatan Harun Çakmak, oluşumu, "kendini sorumlu sayan herkesin katılabildiği bir sivil inisiyatif” olarak tanımlıyor. Şimdilik İstanbul'da kurulan oluşumun, diğer illerde de yerel örgütlenmelerinin kurulması amaçlanıyor.

İLK EYLEM TÜM TÜRKİYE’DE İNSAN ZİNCİRİ OLACAK
Mayıs ayından itibaren yapılacak eylemlerin bir planı oluşturulmuş durumda. Çakmak'ın verdiği bilgiye göre, bu plan içerisinde yer alan eylemler şöyle:

“10 ila 20 Mayıs arasındaki bir tarihte, ‘Fırat suyu kan akıyor baksana’ şiarıyla bütün illerde insan zinciri oluşturulacak. Amaç, Ergenekon soruşturmasına dâhil edilmeyen ve Fırat'ın doğusunda işlenen suçlara dikkat çekmek.

Yaz aylarının sonuna doğru büyük bir statta ‘demokrasi buluşması’ gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu buluşma cezaevi katliamları, Güçlükonak, Madımak gibi katliam mağdurlarını, çevre katliamlarının mağdurlarını bir araya getirecek.”

VİCDAN TOPLANTILARI YAPILACAK
Grubun yapmak istediği bir başka çalışma ise, vicdan toplantıları düzenlemek. Bu toplantılara, darbeci Kenan Evren gibi suçluları çağırmak istiyorlar. İHD Genel Yönetim Kurulu Üyesi Harun Çakmak, “Bizim davetlerimizi kabul edip gelmeseler bile, biz bu toplantıları da tarihi açığa çıkarmak için yapacağız” dedi.

Çakmak, “Bu hedeflediklerimizi başarabilirsek, Türkiye’de hakikatleri ortaya çıkarma, gerçek sorumluları ortaya çıkartıp yargılama şansımız olabilir” değerlendirmesini yaptı.

ANF-RUKEN ADALI