Halkın çocukları
hesap soracak

12 Eylül'ün 28. yıldönümünde Kocaeli'de sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler darbecilere, çetelere ve gericilere karşı yürüyecek.

12 Eylül'ün 28. yıldönümü öncesinde Kocaeli'de çeşitli demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve siyasi partiler 12 Eylül günü yapılacak yürüyüşe çağrı yaptı. Kocaeli Halkevleri, KESK Şubeler Platformu, Öğrenci Kolektifleri, Hacı Bektaş Veli Derneği, Genel-İş, Dev Sağlık-İş, ÖDP, SDP, EHP, EMEP çağrıcılığında darbecilere, çetelere ve gericiliğe karşı yürünecek. Kurumlar adına basın açıklaması yapan Halkevleri 3. Bölge Temsilcisi Metin Kaya, 12 Eylül darbesini yapan Amerikan çocuklarından, halkın çocuklarının hesap soracağını belirtti.

SONUÇLARINI UNUTMADIK

Belediye İşhanı'nın 3. katılda bulunan lokalde yapılan açıklamada, 12 Eylül Darbesi'nin ülkede yarattığı çarpıcı sonuçlara değinen Kaya, “Darbeyle birlikte 1 milyon insan gözaltına alındı, 7 bin kişi idamla yargılandı 17 devrimci asıldı, 171 kişi işkenceden öldü, 300 kişi belirsiz nedenlerle hayatını kaybetti, 30 bin kişi yurt dışına çıkmak zorunda kaldı” dedi. Darbeyle her türlü hak arama mücadelesinin ilgal hale getirildiğini ifade eden Kaya, darbeye en çok işverenlerin sevindiğini söyledi. Kaya dönemin iş adamlarından Halit Narin'in “Şimdiye kadar işçiler güldü, bundan sonra sıra bizde. İşçilerin anasını ağlatacağız” sözlerini hatırlatarak, “Bu sözler boşuna söylenmiyordu. O günden bu günü, Kürt halkına karşı inkar ve imha politikaları giderek arttı. Kontrgerilla kurumsallaştı. 28 yıl boyunca, onlarca faili mechul, gözaltında kayıplar, aydınlara, devrimcilere, gazetecilere, Alevilere, Kürtlere dönük saldırılar egemenlerin politikası oldu” diye konuştu.

AKP 12 EYLÜL'ÜN ÜRÜNÜ

Darbeden sonra ülke ekonomisi IMF ve AB'den emir alınmadan yönetilemez hale getirildiğini söyleyen Kaya, “BU dönemle toplum köşe dönmeci zihniyete büründürüldü. Toplum, eşitlik, ülke sevgisi gibi her türlü ilerici fikirden uzaklaştırıldı. Üzerinden 28 yıl geçen darbenin bugünkü ürünü AKP hükümetidir. Kafkasya ve Ortadoğu'daki işbirlikçi politikalarıyla ülkemizi emperyalizmin batağına sürüklüyor. Ülkenin, yer altı ve yer üstü zenginliklerini, taşını, toprağını peşkeş çekiyor. IMF, AB ve Dünya Bankası politikaları ile eğitim, sağlık, barınma, ulaşım gibi en temel insani haklarımızı gasp ediyor. Son ödemlerde Ergenekon operasyonu ile pislikleri ortaya çıkan bu kirli düzenin kontrgerilla artıkları tasfiye edilerek aklanmaya çalışılıyor. AKP, karşı gibi göründüğü Ergenekoncuların ve ABD'nin çocuklarıdır” dedi.

HALKIN ÇOCUKLARI HESAP SORACAK
Amerikanın çocuklarından halkın çocuklarının hesap soracağını söyleyen Kaya, 12 Eylül karanlığına karşı yıllardır mücadele edenlerin olduğunu ifade etti. Kaya, “Biz biliyoruz ki, 12 Eylül'den Ergenekona, AKP'ye kadar darbecileri ve gericileri halkın örgütlü mücadelesi bu ülkeden kovacak. Biz geçici 15. maddeye sığınan darbeci generallerden hesap soracağız. Özel Herp Dairesi, JİTEM, Seferberlik Tetkik Kurulu gibi kontrgerilla öğrgütlenmelerini dağıtacağız. Bütün işbirlikçi ve gericileri kovacağız. 28 yıl da geçse, darbenin sorumluları halka hesap vermekten kurtulamayacak” dedi. Kaya, yarın saat 18.00'de yürüyüş Yolu'nun başında başlayacak 12 Eylül'ü protesto yürüyüşüne tüm Kocaeli halkını davet etti.12 Eylül'ün hesabını halkın çocukları soracak :: www.sendika.org