Nükleer karşıtları yürüdü:


"Nükleer Karşıtı Platform" üyeleri, Ankara'da nükleer santral ihalesi sürecini protesto etti.
Anıtpark'ta bir araya gelen platform üyeleri, buradan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürüdü.

Gruptakiler yol boyunca "Nükleer santral istemiyoruz", "Sinop ağlar, Hilmi güler" sloganları attı.

Bakanlık önünde platform adına yapılan açıklamada, nükleer santral ihalesinin durdurulması istendi.

Açıklamada, "Dünyada 30 yıldır nükleer rönesans yaşanacağından söz edilmektedir. Beklenen rönesans bugüne kadar gerçekleşmemiş ve gerçekleşmeyecektir. Nükleer enerji ile ucuz elektrik üretimi sağlanacağı bir hayaldir" denildi.

"Ülkemizde elektriğin ucuz kullanılması isteniyorsa kamu yatırımlarının önünün açılması, ülke potansiyelinin değerlendirilmesi, hidrolik kaynaklarımızın, rüzgar ve güneş enerjisinin, kömür rezervlerinin çevreye duyarlı yaklaşımlar içerisinde dikkate alınması gerekmektedir" diyen Nükleer Karşıtı Platform üyeleri, enerji sıkıntısını çözümünün nükleer santral olmadığını belirtti.
Nükleer karşıtları platformu ayrıca, Sabancı Grubu’nun, GE Hitachi ve İspanyol Iberdola firmaları ile anlaşarak ihaleye katılmalarını protesto ettiler.

CNN’den kısaltılmıştır.

Sendika org...