Yüreği küçük ama kendisi nice büyükten çok daha aklı selim olan küçük Suriyeli kızın yürekleri dağlayan,ders çıkartılması gereken insanlığa sesleniş mahiyetindeki hazin vasiyeti