12 dakikada neo-liberalizm bakın nasıl çöktü

Soğuk savaşın bitmesiyle birlikte çift kutuplu dünya da sona erdi.
Sovyetler Birliği’nin çökmesiyle birlikte “Tarihin Sonu” tezleri yazılarak, artık dünyadaki tek ekonomik modelin, yani neo-liberalizmin hakim olacağı söylendi.
Tüm dünyada bu tezler işlendi ve neo-liberalizmin zafer çığlıkları atıldı.

Türkiye’de ise neo-liberalizme, Turgut Özal’ın Başbakanlık Müsteşarlığı yaptığı ve hazırlanmasında büyük payı olan, tarihe “24 Ocak Kararları” diye geçen 24 Ocak 1980 tarihinde geçti.
Darbe sonrasında Özal dönemiyle birlikte başlayan neo-liberal politikalar, AKP döneminde hız kazandı, tam gaz gidildi...

Öyle ki, AKP’yle birlikte Türkiye’deki devlet kurumları şip-şak özelleştirmelerle satılırken, dönemin Maliye Bakanı Kemal Unakıtan "Özelleştirmede satıyorsun, satıyorsun bitmiyor.
Bu kadar komünist bir ülkeymişiz.” dedi.

Peki neo-liberalizm toplum için faydalı bir ekonomik model mi?

Bu soruya dünyadaki binlerce akademisyen, yazdıkları kitaplarla veya konferanslarda yaptıkları konuşmalarla “hayır” cevabını veriyor.


haberin detayı ve ilgili video