Zenginlerin yaşamak istediği kapitalist düzende yoksulların hiçbir değerinin olmadığı her alanda görülebilir.
Kapitalizmde insanların değeri parasıyla orantılıdır.
Parası çok olanlar kişiliklerine bakılmaksızın çok değer görürler.
Parası az olanlar az, hiç olmayanlar ise hiç değer görmezler.
Ve insanlar parasının oranı doğrultusunda kutuplaşırlar.

Toplumun bu yaklaşımından dolayı yoksul insan kendisini değersiz, mahcup, ve esir insan olarak hisseder.
Hiçbir toplumda söz hakkı elde edemez.
Sözlerinin hiçbir değeri yoktur.
Haklı olduğu durumlarda bile susturulması kolaydır.
Başı sürekli aşağıda gezer.

Kısacası yoksul insan kapitalizmde bir hiçtir.

Kapitalis devlette yaşayan ve tarifi yapılan yoksul insanın bu durumu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?