Derler ki:
'Dostuna yakın duracaksın ama düşmanına daha yakın...'
Bir Kore Sözü..sevmekesas