__________FARKLI BİR BAKIŞ______________


Bir adam kötü yoldan para kazanıp bununla kendisine bir inek alır.
Neden sonra yaptıklarından pişman olur ve hiç olmazsa iyi Bir şey
yapmış olmak için bunu Hacı Bektaş Veli'nin dergahına kurban olarak
bağışlamak ister. O zamanlar dergahlar aynı zamanda aşevi işlevi
görüyordu. Durumu Hacı Bektaş Veli'ye anlatır ve Hacı Bektaş Veli;
-'Helal değildir' diye bu kurbanı geri çevirir.

Bunun üzerine adam Mevlevi dergahına gider ve aynı durumu Mevlana'ya
anlatır. Mevlana ise bu hediyeyi kabul eder. Adam aynı şeyi Hacı
Bektaş Veli'ye de anlattığını ama onun kabul etmemiş olduğunu söyler
ve Mevlana'ya bunun sebebini sorar.
Mevlana şöyle der;
-'Biz bir karga isek Hacı Bektaş Veli bir şahin gibidir. Öyle her leşe
konmaz. O yüzden senin bu hediyeni biz kabul ederiz ama o kabul
etmeyebilir.'

Adam üşenmez kalkar Hacı Bektaş dergahına gider ve Hacı Bektaş Veli'ye
Mevlana'nın kurbanı kabul ettiğini söyleyip bunun sebebini birde Hacı
Bektaş Veli'ye sorar.
Hacı Bektaş Veli'de şöyle der;
-'Bizim gönlümüz bir su birikintisi ise Mevlana'nın gönlü okyanus
gibidir. Bu yüzden, bir damlayla bizim gönlümüz kirlenebilir ama onun
engin gönlü kirlenmez. Bu sebepten dolayı o senin hediyeni kabul
etmiştir.'

Böylesi tevazu ve incelikle, birbirlerini yermek yerine yüceltebilmeyi
becerebilen bir insan ve toplum olmamız dileğiyle..