Kardeşlereli Derneğinde 19-04-2010 tarihinde "İman ve İman İlkleri"
adlı konulu konferans yapılmıştır.
Konferansa konuşmacı olarak Ankara'dan Değerli Kardeşimiz Yasemin Ataman katılmıştır.Edremitli bayanların büyük ilgi gösterdiği konferansta,
"imanın mahiyeti ve getirdiği mecburiyetleri"
üzerinde durulmuştur."Doğru iman ancak teslimiyet ve bütün ilkeleri kabüllenmekle olur.Çünkü imanın ilkeleri birbirine bağlıdır.

Hoşumuza giden şeylere iman edip, işimize gelmeyenleri inkar edemeyiz. Bunu yapamayacağımız ayeti kerimede apaçık bildirilmiştir.


Bismillahirrahmanirrahim
"Siz Kitab'ın bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? Sizden böyle yapanın cezası, dünya hayâtında zillet, kıyamet gününde azabın en şiddetlisine uğratılmaktır."
(2/Bakara, 85).
İmanın varlığının en güzel ıspatı, vahye sarılmaktır. Çünkü vahiy, en temiz ve en sağlam kaynaktır.
Allah'a bağlanıp, araya aracılar koymadan teslim olmak, sığınmaktır."

Kardeşlereli Derneğinin düzenli olarak yapmayı proğr***** aldığı aylık
Konferansların ilki yapılmış oldu.
İştirak eden ve Davetimize icabet eden Kardeşimiz
Yasemin Ataman'a çok teşekkür ederiz.