"Müslüman kardeşlerim, komünist
yoldaşlar..!Büyük devletler yeni bir Müslüman kurbanını
boğazlıyorlar. Onu yok etmek azmindedirler. Fakat biz, elde silahımız,
anavatan topraklarını savunarak ve haklarımızı haykırarak ölmesini
bilenlerdeniz. Köylülerimiz topraklarını, yurtlarını ve köylerini
istilacıya karşı müdafaa ederken, şehit düşerken emin olabilirler ki,
yakın bir zamanda bütün İslamiyet, komünizmle birlik olarak onların
intikamını alacaktır."

MUSTAFA KEMAL