Türkiye'mizin her tarafında var
Toplumlar ve insanlar tamamen gözleri para görüyor
Herkes sevabı ve günahı unuttu