Öğretmenler Neden İşsiz ?

Bilindiği gibi yaklaşık 250 bin civarnda işsiz öğretmen bulunmaktadır.

Diğer yadan ise öğretmensizlikten dolayı okullara vekaleten öğretmen atanmakta,
dersler boş geçmekte, sınıflardaki öğrenci sayısı standartların çok çok üstüne çıkarılmakta,
okullar kapanmakta veya birleştirilmiş sınıf kapsamında 5 sınıf bir ya da iki öğretmen tarafından idare ettirilmektedir.

Sizce bu çelişkinin nedenleri nedir ?

*