İnsanlık tarihi boyunca savaşlar hep olmuştur (ister sopayla ister silahla)
Savaşları bitirmenin , engel olmanın yolları var mıdır? , varsa nelerdir?