Evet demeyi sevmek hayır demeyi öğrenmek. yani, irade!.
Neye evet, neye hayır dersek güçlü ve özgür oluruz?
Kaç evet bizi özgür, kaç hayır bizi güçlü kılar?
İrade dediğimiz şey, bizi "dışardakiler"e bir çeşit güç sahibi gösterme aracı mıdır?