*
Özelleştirmek, Altın Yumurtayan Tavuğu Kesmektir

Devletin özelleştirme politikasını ''Altın yumurtayan tavuğu kesmek'' olarak niteliyorum.

Devletin ve aynı zamanda halkın malı olan kamu kurum ve kuruluşlarının özelleştirilmesinin yanlış olduğunu düşünüyor,
sermayeye peşkeş çekilerek haklarımızın gasp edilmesi olarak değerlendiriyorum.

Sömürünün, işsizliğin, dengesiz üretimin, kaçak işçi çalıştırmanın, kadınlara daha az maaş verilmesinin,
küçük yaştaki çocukların çalıştırılmasının sebebi de özelleştirmelerdir, diye düşünüyorum.

Sizce durum nedir acaba ?
Bu konuya nasıl bakıyorsunuz ?


*