İşyerinde dedikodu yapanlar dikkat edin! İşinizden olmayın!

İŞ YERİNDE DEDİKODU YAPAN İŞTEN ATILIR!..
Yargıtay'dan dedikoducuları üzecek bir karar çıktı. İşyerinde arkadaşları hakkında dedikodu yapmak veya işverenin ailesi hakkında sataşma içerikli cümleler kurmak işten atılma nedeni sayılacak.
Taciz kapsamında
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi hipermarkette çalışan bir işçinin arkadaşları hakkında ithamlarda bulunmasının, işveren ve ailesi hakkında sataşma içerikli cümleler kurmasının işten atılma nedeni sayılmasına karar verdi. Ankara 13. İş Mahkemesi'nin verdiği kararı bozan Yargıtay, "Davacının sözleri ve davranışları sataşma ve cinsel taciz kapsamındadır. İşverence iş sözleşmesinin feshi haklıdır. Kıdem ve ihbar tazminatının reddi yerine kabulü hatalıdır" görüşünü dile getirdi.