TEKSTİLDE ÜRETİM DURMA NOKTASINA GELDİ

Türkiye Tekstil, Örme ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası’ndan (TEKSİF) yapılan açıklamada,
''tekstil sektöründe faaliyet gösteren fabrikalarda üretimin durma noktasına geldiği'' belirtilerek,
''sorunun çözümü için ortaya atılan tedbir paketlerinin hayatın gerçekleri ile uyuşmadığı'' savunuldu.
Sizce Tekstil gibi diğer üretim kuruluşlarının da durma noktasına gelmesinin nedeni nedir?
Şöyle de sorabiliriz: Yaşadığımız ekonomik krizin sebepleri nelerdir ?

*