Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 Toplam: 10
 1. #1
  Kıdemli Üye catpity - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Nerden
  FL,adana
  Mesaj
  650
  Rep Gücü
  10549

  Aynı kaynaktan geldiği iddia edilen kitapların çelişkileri.

  Çelişki iddialarını 5 başlık altında listeleyeceğiz. Liste detaylarını ve tartışmalarını daha sonra ele alacağız.
  A- Kur'an ile Tevrat arasındaki çelişkiler
  B- Kur'an ile İncil arasındaki çelişkiler
  C- Kur'an'ın kendi içindeki çelişkileri
  D- Kur'an'ın bilimle olan çelişkileri
  E- İncil ve Tevrat'ın bilimle olan çelişkileri


  A- Kur'an ile Tevrat arasındaki çelişkiler

  1- İbrahim'in babası; Tevrat'a göre Tarah, Kur'an'a göre Azer.
  2- İbrahim'in kurban etmek istediği oğlu; Tevrat'a göre İshak, Kur'an'a göre İsmail.
  3- İsmail Tevrat'a göre peygamber değil, Kur'an'a göre peygamber.
  4- Süleyman; Tevrat'a göre kral, Kur'ana göre peygamber.
  5- Davud; Tevrat'a göre kral, Kur'ana göre peygamber.
  6- Cennette Havva'yı aldatan Tevrat'ta yılan, Kur'an'da şeytan.
  7- Tufan Tevrat'a göre tüm dünyaya, Kur'ana göre sadece Nuh'un kavmine.
  8- Nuh'un gemisi; Tevrat'a göre Ararat dağına, Kur'an'a göre Cudi dağına.
  9- Haman; Tevrat'ta Pers kralının yardımcısı, Kur'ana göre firavunun taş ustası.
  10- Tanrının adı; Tevrat'ta Yehova, Kur'an'da Allah.
  11-Putlara tapmadığı için ateşe atılan; Tevrat'ta 3 Yahudi, Kur'an'da İbrahim.
  12-İmran; Tevrat'a göre Musa'nın babası, Kur'an'a göre İsa'nın dedesi.
  13-Savaşa giderken, dizlerinin üzerine çökerek su içen askerlerin komutanı Tevrat'a göre Gideon, Kur'an'a göre Talut.

  B- Kur'an ile İncil arasındaki çelişkiler

  1- İsa bebekken, İncil'e göre mucize göstermemiş, Kur'an'a göre göstermiştir.
  2- İsa, İncil'e göre çarmıha gerilmiştir. Kur'an'a göre çarmıha gerilen İsa değildir.
  3- Kur'an'a göre İncil'de Ahmet'den bahseder, İncil'de Ahmet ismi geçmez.
  4- Şeytan, İncil'e göre melek, Kur'an'a göre cindir.
  5- Şeytan, İncil'e göre Tanrı ile aynı mertebeye ulaşmak istediği için, Kur'an'a göre ise Adem'e secde etmediği için lanetlenmiştir.
  6- İncil'e göre iyilikler Tanrıdan kötülük şeytandan, Kur'an'a göre hayır da şer de Allah'tandır.
  7- İnsan, İncil'e göre Tanrı suretinde yaratılmıştır. Kur'an'a göre Allah'ın benzeri yoktur.

  C- Kur'an'ın kendi içindeki çelişkileri

  1- Allah ın bir günü 1000 dünya yılına *eşit olduğu (22:47,32:5) ve dünyadan Allah katına varış süresinin 50 bin yıl olduğu, (70:4)

  2- Ölürken ruhu kim alır? ölüm meleği azrail mi? (32:11), "melekler" mi (çoğul) (47:27), yoksa Allah mı? (39:42)

  3- Yer ve gök kaç günde yaratılmıştır: 6 gün (7:54) (10:3) (11:7) (25:59); 8 gün *41:9-12

  4- Gök mü, yer mi önce yaratılıp "döşendi"? ilk önce gök sonra yer (79:27-30) ilk önce yer sonra gök(2:29)

  5- İnsan neyden yaratılmıştır? Kan pıhtısından mı? (96:1-2) sudan mı? (21:30,24:45,25:54) balçıktan mı? (15:26) topraktan mı? (3:59,30:20,35:11) hiçbir şeyden mi?(19:67)

  6- "O gün" "kimse kimsenin yerine birşey ödeyemez" "kimsenin şefaati kabul edilmez""Allah tan başka kimsenin dostluğu fayda vermez"mi? (2:123, 6:51, 82:18-19) yoksa bunun tersi mi? (43:86)

  7- Kötülük Allah tan mı gelir? Evet (4:78), Hayır (4:79)

  8- Sur a üflendiği zaman kişiler arasında "soruşturma" "birbirleriyle konuşma" olacak mı? Evet (52:25) (37:27), Hayır (23:101)

  9- Hüküm gününde kötülere "kitap" "hangi tarafından" verilir? Arkalarından (84:10)
  sol taraflarından (69:25)

  10- Muhammed'in kalbine Kuran'ın tamamı indirilmiştir ve mükemmel şekilde tamamlanmıştır.(2:97) Fakat bir ayet değiştirilip yerine başka ayet getirilebilir. (16:101)

  11- Hristiyanların ve Musevilerin hali ne olacak? Cennete gidebilir (2:62,5:69) veya Lanetlidir/küfre batmışlardır/"Allah onları kahretsin" Cennete kesinlikle gidemezler, cennet onlara haramdır (5:72,3:85,9:30) Ayrıca Kurana göre hristiyanlar ve yahudiler zalimler topluluğudur.
  (5:51)

  12- *Cennetin genişliği ne kadardır? Göklerle (birden fazla) yer kadar (3:133) Yoksa sadece bir gök (tekil) ver yer kadar (57:21)

  13- İlk müslüman Enam/163’e göre Muhammed, Araf/143’e göre Musa. Ali İmran-67'ye göre İbrahim.

  14- Kaç tane melek Meryem ile konuşuyordu?
  Sadece bir tane mi (19:17,21) yoksa birden fazla mı? (3:42,45)

  15- Kur'an'da Allah'a ait olmayan sure : Fatiha

  16- Kur'an'da Allah'a ait olmayan ayetler:
  Hud/2, Tevbe/30, Zariyat /50-51, En'am-114

  17- İblis melek midir, cin midir? 2/34'e göre melek, 18/50'ye göre ise cindir.

  18- Bir Müslüman'ın kaç annesi vardır? 58/2'ye göre bir ("Onların anaları ancak, kendilerini doğuran kadınlardır."), 33/6'ya göre ise birden fazla ("Onun [Muhammed'in] eşleri de mü’minlerin analarıdır.

  19- Allah insanları üç sınıfa mı (56/7) yoksa iki sınıfa mı (90/18-19, 99/6-8) ayıracaktır?

  20- Allah, Firavun'a bir peygamber mi (7/103, 73/15), iki peygamber mi (10/75) göndermiştir?

  21- Allah, Ad kavmini bir günde mi (54/19), birden fazla günde mi (41/16, 69/6-7) yoketmiştir?

  22- İçki Allah'ın bir nimeti olarak sadece iyi midir (16/67), hem iyi hem kötü müdür (2/219), yoksa Şeytan işi olarak sadece kötü müdür (5/90-91)?

  23- 109/1-6'da Muhammed, kafirlerin tapındığı tanrının veya tanrıların Allah'tan farklı olduğunu söylemektedir. Ehl-i Kitap (Yahudiler ve Hıristiyanlar) ya da putperestler sözkonusu olabilir. Halbuki Kuran, Yahudiler ve Hıristiyanlar'ın da (2/62, 2/139, 3/64, 29/46), putperestlerin de (16/35, 39/3) Allah'a inandığını söylemektedir.

  24- *Allah adil midir? 39/69'a göre öyledir: Ama, örneğin 14:4'e göre, Allah insanları keyfine göre sapkınlığa sürüklemektedir: "Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir." Bu durum, 4:88, 4:143, 6:125, 7:178, 7:186, 13:27, 13:33, 16:93, 17:97, 35:8, 39:23, 40:33, 42:46, 74:31 ile de desteklenmektedir.

  25- *Allah, şirki (kendisine ortak koşulmasını) affeder mi (4:153, 25:68-71),
  affetmez mi? (4:48, 4:116)

  26- "Musâ’nın kavmi onun (Tur’a gitmesinin) ardından, ziynet eşyalarından, böğürmesi olan bir buzağı heykeli (yaparak ilah) edindiler." (7:148) Musa'nın kavmi, Musa Tur'dan dönmeden önce mi (7:149) yoksa döndükten sonra mı (20:91) bu hatalarından vazgeçip tövbe ettiler?

  27- Yunus sahile atıldı mı (37:145), atılmadı mı? (68:49)

  28- Namuslu kadınlara zina isnat edenler (evlilik dışı cinsel ilişkide bulunduğu yönünde iftira atanlar) affedilebilir mi (24:4-5), affedilemez mi (24:23)?

  29- Zinanın cezası nedir? 24:2'ye göre zina yapan kadın veya erkeğe yüz değnek vurulmalıdır. 4:15'e göre zina yapan kadına müebbet ev hapsi uygulanmalıdır. 4:16'ya göre zina yapan erkek tövbe edip ıslah olursa hiçbir ceza uygulanmamalıdır.

  30- Kafirler Müslüman olmaya zorlanmalı mıdır (8:38-39, 9:29)
  zorlanmamalı mıdır (2:256, 3:20, 109:6)?

  31- "Allah herşeyi bilir, gaybı bilen yalnızca Allah'tır" ayetlerine rağmen Enfal/65-66 da Allah'ın bir müslümanın kaç düşmana bedel olduğunu ancak savaştan sonra bilebildiği anlaşılıyor.

  32- Azhap/50 ayeti tek *başına okuyanları şok eden bir ayettir.

  33- Ahzap/56. "Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber'e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selam edin." ayetinde Allah'ın peygambere salat ettiği ifadesi büyük çelişkidir.

  34- Bakara-106 'Herhangi bir Ayet'in hukmunu yururlukten kaldirir veya unutturursak, onun yerine daha hayirlisini veya benzerini getiririz. Allah'in herseye gucunun yettigini bilmezmisin?'
  Bakara-106 da böyle söylenirken, aşağıdaki Ayet'lerde farklı söylenir;
  Fatır-43 '... Hayır! sen Allah'ın kanununda degişiklik bulamazsin. Sen Allah'ın kanununda asla bir doneklik bulamazsın.' - Feth-23 '... Allah kanununda hicbir degişiklik bulamazsınız.'
  Ayrıca Yunus/64, Fetih/23, En'am/115, Ahzab/62 de de aynı hükümler bulunmaktadır.

  35- *"Enbiya/99. Eğer onlar Tanrı olsalardı oraya varmazlardı. Halbuki hepsi orada ebedi kalacaklardır." ayetindeki ifade çelişkidir.

  36- Tebbet/1. "Ebû Leheb'in elleri kurusun. Zaten kurudu." ayeti Tanrı sözü değil, insan sözüdür.

  37- Kur'an'ın genelinde konu karmaşası ve uyumsuzluk vardır. Bir konudan bir başka konuya atlanır. Örneğin Bakara suresinde boşanma konusu işlenirken aniden namaz kılma ve usülleri anlatılmaya başlanır. Ardından tekrar hukuk konularına dönülür. Diğer surelerde aynı anlatımlar tekrarlanır. Bu durum Kur'an ayetlerinin karışık ve düzensiz toplandığını gösterir ki Allah'ın koruması altında olan bir kitabın böyle düzensiz olması bir çelişkidir.

  38- * Al-i İmran/115. Onlar ne hayır işlerlerse karşılıksız bırakılmayacaklardır. Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanları bilir.
  Bakara/217. Sizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse öylelerin bütün yapıp ettikleri dünyada da, ahirette de boşa gitmiştir. Bunlar cehennemliklerdir, orada sürekli kalacaklardır. *
  İnananların yaptığı tüm işler karşılıksız kalmayacakken, inanmayanların bütün amelleri boşa gidiyor.

  39- Maide/101. Ey iman edenler! Size açıklandığı takdirde sizi üzecek olan şeylere dair soru sormayın. Eğer Kur'an indirilirken bunlara dair soru sorarsanız size açıklanır. (Halbuki) Allah onları bağışlamıştır. Allah çok bağışlayandır, halimdir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir.) *

  Maide/102. Sizden önceki bir millet o tür şeyleri sordu da sonra o yüzden kafir oldu.
  Allah'ın soru sorma yasağı koyması çok anlamsızdır, acayiptir.

  40- Şuara/195'te, Muhammed, "uyancılardan olabilsin diye" Kur'an'ın "apaçık bir dille" indirildiği; Zuhruf/2-3 'te daha açık olarak, "apaçık Kitaba yemin olsun ki şüphesiz biz O'nun düşünüp anlayasınız diye" indirildiği; Fussilet/44'te, Kur'an ayetlerinin uzun açıklamalı olmadığı;
  Yusuf/12'de Kur'an'ın, herkesçe "okunup anlaşılması için" indirildiği; Duhan/58 'de, herkese "öğüt alsınlar diye indirerek kolaylaştınldığı" söylenir.
  Ancak Kur'an anlaşılmaz bir yığın ayetle ve kavramla doludur. Anlaşılabilmesi için Arapça bilinmesi, hadislerin ve peygamberin ayrıntılı hayatının dönem tarihinin bilinmesi gerekir.

  41- Müslümanlar kıble olarak önce Kudüs'ü sonra Kabeyi seçmişlerdir. Bu durum Bakara/142-145
  ayetlerinde açıklanır. Kıble değişikliği bir çelişkidir ve Yahudilerle yaşanan çekişme neticesinde çıkmıştır.

  42- Bakara/234, kocası ölen kadının "Dört ay on gün beklemesini" söylerken Bakara/240, "Evlerinden çıkarılmaksızın senesine kadar geçimini sağlayacak şeyin vasiyet edilmesini" emreder.

  43- Enfal/1.'de "ganimetler Allah'ın ve peygamberindir" denirken, Enfal/41'de "ganimetlerin beşte biri Allah'ın ve peygamberindir" denir.

  44- Bakara-285 'te "...Biz de peygamberlerimiz arasında fark yapmayız..." denirken, aynı surenin 253. ayetinde; "İşte bu peygamberlerin bir kısmını diğerlerine üstün kıldık.." denir.

  45- *Nisa/ 78 'de; "... Kendilerine bir iyilik dokunsa 'bu Allah'tandır' derler, bir kötülük gelince ise 'bu sendendir' derler. 'Hepsi Allah'tandır' de. Bu adamlara ne oluyor ki bir türlü laf anlamıyorlar" denilirken, hemen peşisıra gelen Nisa/ 79'da; "Sana gelen iyilik Allah'tandır. Başına gelen kötülük ise nefsindendir. ..." denir.

  46- Alak/15-18."And olsun ki onu perçeminden, yalancı ve günahkar perçeminden cehenneme sürükleriz. O zaman taraftarlarını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız" ayeti Ebu Cehil için söylenmiş. Güçsüz bir insanın "Allah benden yana" demesine benziyor. Yani insan sözü.

  47- Kur'an'da ayetlerin çoğunda Allah 3. şahıs, bazılarında 1.şahıstır. Kimi ayetlerde çoğul "biz" ifadesi, kimilerinde ise tekil ifade mevcuttur. Örneğin Hac/34-35 de şahıs zamirinde tam 6 kez değişiklik yapılır. Allah'tan hitap bir kitapta hep aynı zamir kullanılmalıydı.

  48- *Zuhruf/114'te de ilginç bir kurgu vardır: "O suyu gökten bir ölçüye göre indirir. Biz onunla ölü memleketi diriltiriz". Suyu indiren Allah, ölü memleketi dirilten kim?

  49- 79 ayetlik Rahman suresinin 31 ayeti aynıdır. " Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz" ayeti sürekli tekrarlanmıştır. Benzer tekrarlara başka surelerde de rastlanır. Bu acaba Muhammed'in mi yoksa Allah'ın mı edebi özelliği, keyfiyetidir?

  50- Naziat suresi de şöyle başlar: "(1) Canları boğarcasına şiddetle çekip alanlara and olsun, (2) Canları kolaylıkla alanlara and olsun, (3) Yüzüp yüzüp gidenlere and olsun, (4-5) Yarıştıkça yarışan ve işleri yöneten meleklere and olsun ".
  Ayrıca Kur'an Allah'ın yeminleri ile doludur. Arapların çok yemin ettiği özelliği bilinir de Allah'ın bu kadar çok yemin etmesi anlaşılmaz. Yoksa bu yeminler Muhammed'in yeminleri midir?

  51- Enam/108.de "Allah'tan başkasına tapanlara sövmeyin; sonra onlar da bilmeyerek Allah'a söverler." denmesine rağmen;
  Bakara/171, Araf/179, Furkan/44, Tevbe/28, Bakara/65, Maide/60, Cuma/5, Araf/176 da farklı inançlardakilere hayvan, eşek, köpek, domuz, pislik, maymun diye sövülmüştür.

  52- *kehf/80. "Oğlana gelince, onun ana-babası mümin kimselerdi. Çocuğun onları azgınlık ve inkâra sürüklemesinden korktuk."
  Hiçbir suçu olmayan bir çocuğu, ilerde anne-babasına karşı kötü davranma ihtimali nedeniyle öldürmek ne derece haklı bir gerekçedir?

  53- Ahzap/37. de hoşlandığı evlatlığının karısı Zeynep'le evlenebilmesi için, ahlaki bir adet olan evlatlığın öz evlat gibi görülmesi kuralının kaldırılması etik açıdan yanlış değil midir?

  54- Allah'ın velisi var mı yok mu?
  İsra/111. Ve de ki: "Övgü, ALLAH'adır. O çocuk edinmemiştir, yönetimde ortağı ve zillettten ötürü de bir veliside yoktur." O'nu alabildiğine Yücelt.

  Yunus/62. Uyan! Allah velilerine ne korku vardır, ne de onlar mahzun olurlar!

  55- *Araf/40. Bizim ayetlerimizi yalanlayıp da onlara karşı kibirlenmek isteyenler var ya, işte onlara gök kapıları açılmayacak ve onlar, deve iğne deliğine girinceye kadar cennete giremiyeceklerdir! Suçluları işte böyle cezalandırırız.
  Araplardaki deyim : Halat iğne deliğine girinceye kadar
  Halat : Cumel, deve= Camel
  Ayette yazım hatası mı var acaba? Yoksa mealler mi yanlış?

  56- İhlas/1. De ki; O Allah bir tektir.
  Saffat/125. Yaratanların en iyisini bırakıp da Ba'l'e mi taparsınız?
  Yaratanların en iyisi Allah'sa diğer yaratanlar kim?

  57- İhlas/2. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir )
  Muhammed/7. Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz O da size yardım eder, ayaklarınızı kaydırmaz.
  Allah yardıma muhtaç mıdır?

  58- İnsanlar arasında ayrımın, köleliğin kaldırılmamış olması yanlış değil midir?

  59- Müslümanların müşriklerle evlenmesi *Nur/3. Zina eden erkek, zina eden veya müşrik olan bir kadından başkası ile evlenemez; zina eden bir kadınla da ancak zina eden veya müşrik olan erkek evlenebilir. Bu, müminlere haram kılınmıştır.

  60- Kur'an'da bildirilen peygamberlerin Yahudi olması, her kavme peygamber gönderildiği belirtilmesine rağmen başka milletlerden tek örneğin olmaması.

  D- Kur'an'ın bilimle olan çelişkileri

  1- Tarık Suresi 7. ayet.

  2- Cennetin genişliği göklerle yer kadar mı?
  Rabbinizden olan mağfiret ve eni göklerle yer kadar olan cennete (kavuşmak için) yarışın; o, muttakiler için hazırlanmıştır. (Âli İmran Suresi/133)

  3- Dünyanın 4 günde, göklerin ise 2 günde yaratılmış olması. ( Ya da devirde)(Füssilet/11-12)

  4- Yerin göklerden önce yaratılmış-düzenlenmiş olması. Füssilet/10-12

  5- Miras dağıtımındaki avl yöntemi gerektiren matematik hatası. (Nisa/10-12)

  6- Güneşin kara çamurlu bir suya batması.
  Sonunda güneşin battığı (mağrib) ( مغرب) yere kadar ulaştı ve onu kara çamurlu bir gözede batmakta (Garabe) ( غرب) buldu, yanında bir kavim gördü. (Kehf Suresi/86)

  7- Ortadoğuda yetişen Hurma, üzüm gibi meyvalardan bahsedilip batıda yetişenlerden hiç bahsedilmemesi.

  8- Kalbin beyin fonksiyonlarına sahip gösterilmesi. Duygular, düşünceler, inançlar kalbin mi beynin mi fonksiyonları? Bakara/97-260-283, Kehf/28, Şuara/195

  9- Ay'ın yarılması. Kamer/1

  10- Gök gürültüsü, şimşek ve yıldırımın Allah'ın insanları korkutma ve cezalandırma aracı olduğu. Rad/12-13

  11- Zariyat/49. Düşünüp ibret alasınız diye her şeyden (erkekli dişili) iki eş yarattık.
  Her canlı çift değildir. Bakteriler, virüsler bölünerek çoğalırlar.

  12- *Rahman/14. Allah insanı, pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı.
  Halbuki bir dna üzerinde yapacağı değişiklikle insanı yaratması daha bilimsel olmaz mıydı?

  13- Bakara/178. Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına karşı kadın kısas edilir.
  Kısas'ın çağdaş hukukta geçerliliği olabilir mi?
  Bu ayetle Kur'an'ın evrenselliğinden bahsedilebilir mi?

  14- Şuara/29. firavun, "Eğer benden başka bir ilah edinirsen, andolsun seni zindana atılanlardan ederim."
  Mısır Tarihinden biliyoruz ki firavunların da dini ve ilahları vardı. Kendilerini ilah olarak görmüyorlardı.

  15- Denizin yarılması, Ölünün diriltilmesi gibi bilimdışı sözde mucizeler.

  16- *Zümer/6. Sizi bir tek nefisten yaratmış, sonra ondan eşini varetmiştir; sizin için hayvanlardan sekiz çift meydana getirmiştir; sizi annelerinizin karınlarında üç türlü karanlık içinde, yaratılıştan yaratılışa geçirerek yaratmıştır; işte bu Rabbiniz olan Allah'tır. Hükümranlık O'nundur, O'ndan başka tanrı yoktur. Öyleyken nasıl olur da O'nu bırakıp başkasına yönelirsiniz?

  Sekiz çift hayvan az değil mi? Hangileri acaba? At, eşek, deve, koyun, keçi, öküz-inek, tavuk-horoz, hindi, ördek, tavşan, kuş, balık, kedi, köpek, balarısı...

  17- Mülk/5. Andolsun ki biz, (dünyaya) en yakın olan göğü kandillerle donattık. Bunları şeytanlara atış taneleri yaptık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık.

  Kandille kastedilen yıldız. Ama sanki yıldızın ne olduğu bilinmiyor. Kur'anda da geçmiyor.
  Üstelik koca yıldız, belki de dünyanın 30-40 misli büyüklüğünde ama ayette şeytanlara atış tanesi olarak yapıldığını söylüyor.

  18- Al'i İmran/124-125. İnananlara: "Rabbinizin size gönderilmiş üç bin melekle yardım etmesi size yetmeyecek mi?" diyordun. Evet, eğer sabrederseniz, sakınırsanız ve onlar de hemen üzerinize gelirlerse Rabbiniz size, nişanlı beş bin melekle yardım edecektir.

  Savaşta müslümanlara melek ordusuyla destek veriliyormuş. Bugünlerde çok ihtiyaç var bu melek ordusuna ama Allah'tan tık yok, umursamıyor sanki..
  Melek ordusu bilimdışı değil mi? Allah onun yerine müslümanları güçlü kılmış olsa daha doğru olmaz mı?
  165. (Bedir de) iki katını (düşmanınızın) başına getirdiğiniz bir musibet, (Uhud'da) kendi başınıza geldiği için mi "Bu nasıl oluyor!" dediniz? De ki: O, kendi kusurunuzdandır. Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter.

  Galip gelinen savaşta melekler var, mağlup olunanda neden yardımcı olmamışlar acaba?
  Galibiyet meleklerden, mağlubiyet insanların hatasından mı?

  19- Maide/33. Allah'a ve peygamberine karşı savaşmaya kalkışan ve yeryüzünde bozgunculuğa çalışanların cezası, öldürülmelerinden veya asılmalarından veya ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesinden veya bulundukları yerden sürülmelerinden başka bir şey olmaz. Bu, onların dünyada çekecekleri bir zillettir. Ahirette ise kendilerine büyük bir azap vardır. *

  * * 34. Ancak, siz kendilerini ele geçirmeden önce tevbe edenleri olursa, biliniz ki, Allah bağışlayan ve merhamet edendir.

  Dünyadaki tüm dinlerin benzeri karar aldığını düşünelim. Ne olur o zaman dünyanın hali?

  20- Yunus/5. O'dur ki Güneş'i bir ışık yaptı. Ay'ı da bir nûr kılıp, ona birtakım konaklar tayin etti ki yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilesiniz.

  Ay'ın bir nur olmadığı sadece geceleri güneşten aldığı ışığı yansıttığı biliniyor.

  21- *Kadir/3. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır!

  Sadece bir gece, bin aydan yani bir ömürden nasıl daha hayırlı olabilir?

  22- *Bakara/22. O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de bir bina yaptı.

  İslam alimleri dünyanın düz ve hareketsiz olduğunu yüzyıllarca özellikle bu ayete dayanarak *iddia ettiler. Ya da Kehf/86 ve Füssilet 10-12 ayetleriyle.

  E- Kitab-ı Mukaddes'teki Akıl ve Bilimle Olan Çelişkiler:

  a) YARATILIŞ : Bu kısım bilimle tamamen çelişkilidir.
  1) Güneş ve yıldızlar yaratılmadan ışık yaratılmış ve sabah-akşam oluşturulmuştur.
  2) Ay, güneş ve yıldızlardan önce dünya yaratılmış, ağaçlar, meyvalar oluşturulmuştur.
  3) Dünyadaki sular bir gökkubbeyle ayrılmıştır. Buna göre gökkubbenin üstünde kalan sular sayesinde yağmur yağıyor herhalde.
  4) Tanrı insanı kendi suretinde yaratmış. Tanrı insanın mükemmeli yani.
  5) Tanrı tüm kainatı 6 günde yaratmış. 7. gün cumartesiymiş ve o gün dinlenmiş. İslamcılar Kur'an'daki 6 gün ifadesini "6 devir" olarak çarpıtıyorlar. Tevrat'ın ise kaçarı yok. Cumartesi diyor çünkü. Üstelik o gün kutsal kabul edilmiş Tanrı dinlendiği için insanlara da çalışmak yasak.
  6) Tanrı kadını erkeğe bir yardımcı lazım diye yaratmış.
  7) Adem ile Havva Mezopotamyadaki bir bahçede yerleştirilmişler. Tanrı da günün serinliğinde bahçede yürüyüş yapmaktaymış.
  8) Tanrı Adem ile Havva'nın ne yaptığını ancak soruşturarak anlıyor.
  9) Yılan hayatı boyunca toprak yemeye mahkum ediliyor. Halbuki insan yiyeni bile var.
  10) Adem ile Havva'ya verilen cezalar şunlar:
  Kadın ile erkek soyları birbirine hep düşman olacak.
  Kadın erkeğe muhtaç olacak. Doğum yapacak ve acı çekecek.
  Erkek, kadın sözü dinlediği için hayatı boyunca çalışmak zorunda kalacak.
  Ve bahçe'den kovulurlar.

  Tevrat'ta Ensestlik :

  Tekvin/19

  30. Lut Soar'da kalmaktan korkuyordu. Bu yüzden iki kızıyla kentten ayrılarak dağa yerleşti. İki kızıyla birlikte bir mağarada yaşamaya başladı.

  31. Büyük kızı küçüğüne, "Babamız yaşlı" dedi, "Dünya geleneklerine uygun biçimde burada bizimle yatabilecek bir erkek yok.

  32. Gel, babamıza şarap içirelim, soyumuzu yaşatmak için onunla yatalım."

  33. O gece babalarına şarap içirdiler. Büyük kız gidip babasıyla yattı. Ancak Lut yatıp kalktığının farkında değildi.

  34. Ertesi gün büyük kız küçüğüne, "Dün gece babamla yattım" dedi, "Bu gece de ona şarap içirelim. Soyumuzu yaşatmak için sen de onunla yat."

  35. O gece de babalarına şarap içirdiler ve küçük kız babasıyla yattı. Ama Lut yatıp kalktığının farkında değildi.

  36. Böylece Lut'un iki kızı da öz babalarından hamile kaldı.

  37. Büyük kız bir oğlan doğurdu ve ona Moav adını verdi. Moav bugünkü Moavlılar'ın atasıdır.

  38. Küçük kızın da bir oğlu oldu ve adını Ben-Ammi koydu. O da bugünkü Ammonlular'ın atasıdır.

  alıntı

 2. #2
  güney
  Misafir..

  Cevap: Aynı kaynaktan geldiği iddia edilen kitapların çelişkileri.

  Vay be amma şeyler yazmışsın...:))))

 3. #3
  Kıdemli Üye catpity - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Nerden
  FL,adana
  Mesaj
  650
  Rep Gücü
  10549

  Cevap: Aynı kaynaktan geldiği iddia edilen kitapların çelişkileri.

  60- Kur'an'da bildirilen peygamberlerin Yahudi olması, her kavme peygamber gönderildiği belirtilmesine rağmen başka milletlerden tek örneğin olmaması.

  burayı bir türlü anlamadım :S :D açıklarmısınız sayın güney :D

 4. #4
  İletileri Onay'a Tabi
  Üyelik tarihi
  Mar 2009
  Mesaj
  844
  Rep Gücü
  2992

  Cevap: Aynı kaynaktan geldiği iddia edilen kitapların çelişkileri.

  Alıntı catpity´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  60- Kur'an'da bildirilen peygamberlerin Yahudi olması, her kavme peygamber gönderildiği belirtilmesine rağmen başka milletlerden tek örneğin olmaması.

  burayı bir türlü anlamadım :S :D açıklarmısınız sayın güney :D
  Yahu bizde varız muhabette Sayın catpity Hadi fakirde naçizane soruya cevap vereyim.Peygamber sadece İSRAİL YANİ YAHUDİ KAVMİNE GELİR.Araplarda Müslümanlıktan önce YAHUDİYDİLER . Yalnız Mezhepleri İsmailiydi .Putperestlik Tevratik bir deyimdir.Ama kavimden kasıt şudur:NEFS KAVMİDİR.İçinde Nefsani faaliyetler uyanan her insandada İSRAİL KAVMİ VARDIR:)) İster Alaman ,İngiliz,Türk ,Latin hiç farketmez.O zaman işte o nefse bir uyarıcıda gelecektir.Oda Peygamberdir.Yani Zafiyeti olan insanlara gelir.Yalnız bazı insanlar vardırki TAŞ GİBİDİRLER YADA ROBOT GİBİDİRLER. Nefsani faalliyetleri adeta durmuş yada dumura uğramıştır.Hiç bir şeydende zevk alamazlar. HAH İŞTE ONLARA GELMEZ. Çünkü İhtiyaçları yoktur.Selamlar.

 5. #5
  Kıdemli Üye Mustad'af - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2008
  Mesaj
  920
  Blog Mesajları
  6
  Rep Gücü
  8265

  Cevap: Aynı kaynaktan geldiği iddia edilen kitapların çelişkileri.

  Alıntı deyip işin içinden sıyrılmaya çalışmanız bir kaçma harekatı olarak görülüyor.
  İddialar çok basit,sığ iddialardır.(İddia sahipleri bizlere yabancı değil,)
  Yüzlerce kez cevapları verilmiştir.
  Başlıktan son kelimesine kadar sağlam bir dayanaktan yoksundur.
  Bu iddiaları ortaya atan her kimse,sanırım Kur'anı bir hikaye kitabı edasıyla okumuş,belki de bakmış.
  Az çok Kur'ani bir bilgisi olan kimse daha ilk cümleyi okuyunca,ardından geleceklerin ne denli birer fos iddia olduğunu anlayacaktır.

  KurAni hakikatlerin hiçbirisi bilimsellikle,bilimle çatışma içerisinde değildir.
  Bunun Kur'anda yüzlerce kanıtı vardır.
  Çelişki diye söylenen şeyler,meseleyi kavrayıp/kavrayamama ile alakalıdır.

  Kur'anın kendi içerisinde çelişki içerisinde olduğu iddiası da boş bir iddiadır.Mal bulmuş mağribi edasıyla sebebini,muhatabını,izah tarzını ve kasdını anlama zahmetine katlanamayanların kuruntularıdır.Buna Kur'anın kendisiyle cevap vereilebilir.

  Diğer iddialar,meslenin tersyüz edildiğini,algıdaki saplantıyı gösteren basit ayak oyunları ve söz kalabalığından başka birşey değildir.

  Tek bir ayet bile,o iddiaların boş olduğunu isbat etmeye yeterlidir,
  Kur'an mahfuz bir kitaptır.Eğer ortada bir çelişki varsa,birkısım din adamlarının kendi elleriyle değiştirdikleri kutsal kitaplar olan İncil ve Tevratta vardır.
  (Sayın güney,buradan sanki, sevincinizden takla attığınızı görür gibiyim.Bıu kadar kıytırık iddiaların muhatabının İslamın temel Kaynağı Kur'an olmasının,sizi rahatsız etmesi gerekirdi,ama anlaşılan yanılıyorum)

  Lütfen okuyun:
  Bir çok ayette göklerin ve yerin 6 günde yaratıldığından söz edilir. Fussilet suresinde ise göğün ve yerin yaratılış ve düzenlenme safhalarından söz edilirken toplam 8 günün ortaya çıktığı öne sürülmekte ve bunun çelişki olduğu düşünülmektedir. Oysa belirtilen yaratma aşamalarının yanlış hesaplanması sonucundan ötürü çelişki var gibi görünmektedir. Eğer ayetteki ifadeler dikkatli okunursa yaratılış kısmının sadece 6 günde olduğu anlaşılacaktır. Şimdi Fussilet Suresindeki ayetleri görelim:

  De ki: "Gerçekten siz mi yeri iki günde yaratanı inkâr ediyor ve O'na birtakım eşler kılıyorsunuz? O, alemlerin Rabbidir." Orda (yerde) onun üstünde sarsılmaz dağlar var etti, onda bereketler yarattı ve isteyip-arayanlar için eşit olmak üzere ordaki rızıkları dört günde takdir etti. Sonra, duman halinde olan göğe yöneldi; böylece ona ve yere dedi ki: "İsteyerek veya istemeyerek gelin." İkisi de: "İsteyerek (İtaat ederek) geldik" dediler. Böylece onları iki gün içinde yedi gök olarak tamamladı ve her bir göğe emrini vahyetti. Biz dünya göğünü de kandillerle süsleyip-donattık ve bir koruma (altına aldık). İşte bu, üstün ve güçlü olan, bilen (Allah)'ın takdiridir. (41 Fussilet Suresi - 9/12)

  Burada 9. ayette yerin yaratılmasının iki günde olduğu bildirilmektedir. 10. ayette ise dağların ve besinlerin takdir edilmesinin 4 günde olduğu söylenmektedir.

  Yerin ve göğün yaratılış süreci beraber gerçekleşmiştir. Allah göklerin ve yerin birlikte iken onları birbirinden ayırdığını ayette bildirmektedir:

  ...O inkâr edenler görmüyorlar mı ki, (başlangıçta) göklerle yer, birbiriyle bitişik iken, biz onları ayırdık …… (21 Enbiya Suresi - 30)

  Yer yaratıldığında gök de diğer yandan aynı zamanda yaratılmaktadır. 11. ayete bakarsanız burada, sonra duman halinde olan göğe yönelindiğinden söz edilir. Bu ifadeden de anlaşılacağı gibi bir gök vardır. Daha önceden var edilmiştir. Dolayısı ile bundan sonra bir yaratma söz konusu değildir. 12. ayete bakılırsa burada var olan göğün 7 kat olarak düzenlendiğinden söz edildiği görülecektir. Bu ayette geçen ifade yaratmaktan farklıdır. Yaratmak için “haleke” ( خلق ) fiili kullanılırken, bu ayette geçen kelime yaratma değil düzenleme anl***** gelen “Qadeye” ( قضيهن) kelimesidir. Yani burada yaratılmış var edilmiş bir şeyin daha sonradan düzenlenmesi söz konusudur. Bu düzenleme 2 gün sürmüştür. Bu bir yaratılma değil bir düzenlemedir sadece. O yüzden 6 günde yaratmanın dışında bir süreci ifade eder. Yaratılmanın olduğu kısım 9 ve 10. ayetlerde bildirilen 6 günde tamamlanmıştır. Dolayısıyla yaratmanın 8 gün sürmesi söz konusu değildir.

  Yukarıdaki ayetlere göre düşünülürse, ilk iki günde yer yaratılmaya başlanmıştır. Sonraki dört günde yeryüzündeki dağlar oluşmaya başlarken bir yandan da atmosfer oluşmaya başlamıştır. Bu esnada yeryüzünde ilk besinlerin de oluşmaya başlandığı anlaşılmaktadır. Bu besinleri günümüzdeki bitkiler vs. olarak düşünmemek gerekir. Bu ilk canlılığın yeryüzünde oluşmaya başlanmasıdır. Ayetteki ifadeye dikkat edilirse “isteyip arayanlar” için besinlerin yaratıldığı söylenmektedir. Yani yeryüzünün ilk yaratılmasından sonra yerde var olan canlı türleri hangisiyse (Örneğin o dönemki atmosfer şartlarına göre bakteriler olabilir.) onların ihtiyacı olan yani ayetteki ifadeyle onların isteyip aradığı besinler de aynı anda var edilmiştir. Bu süreç 4 gün sürmüştür. Bu noktada vurgulanması gereken bir nokta da Arapça’da “yevm” ( يوم ) (gün) kelimesinin dönem, devir gibi anlamlarının da olduğudur. Yani kastedilen 4 dönemdir. Toplam olarak yerlerin ve göklerin yaratılması bu 6 günde meydana gelmiştir. Burada yaratma süreci bitmiş ve düzenleme süreci başlamıştır. Son iki günde ise daha önceden var olan, yaratılmış olan gökyüzünün günümüzde olduğu gibi 7 kat olarak düzenlenmesidir.
  Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun.
  Kollarımda tutuk demir halkalar!

 6. #6
  İletileri Onay'a Tabi
  Üyelik tarihi
  Mar 2009
  Mesaj
  844
  Rep Gücü
  2992

  Cevap: Aynı kaynaktan geldiği iddia edilen kitapların çelişkileri.

  O kadar çok soru varki? Şimdi aklıma Nötre Damın kamburu geldi.Matbaa icad edilir.Kıralcılar Matbaaya karşı değildirler. Çünkü Halkın Beynini onunlan yıkayacaklardır. İhtilalci halkın liderleride karşı değildir aynı sebebten dolayı.Ama Baş Rahip Matbaaya karşıdır:Neden diye sorarlar.İki nedeni vardır:
  1-İlim öğrenmenin bedeli olmalıdır.Öyle armut piş ağzıma düş olmaz.Sabah erken kalkacaksın Kilisenin yollarına düşeceksin.Kütüphaneden istifade için Kiliseye hizmette bulunacaksın.Sebat göstereceksin. Ahdedeceksin ,cahdedeceksin:)))Hah ondan sonra bu kitapları okuyup ilim öğreneceksin.
  2-İlimi yazanların emeği zayi edilemez.Binbir emek,sabır ve göznuru dökülerek yazılan el yazısı kitaplar çoğaltılıp üç kuruşa satılacak?İşte buda olmaz .Der Rahipbaşı.
  Şimdi fakire sorarsanız bunların tam olarak cevabı yazılsa dahi anlaşılamazlar.Çünkü bu soruların cevaplarını az çok öğrenenler yıllarını veriyorlar bunları öğrenmeye.Ve bunlar hep HİKMET mevzularıdır. Hikmetse İLAHİ FELSEFEDİR.Onun için soruların cevaplarını öğrenmekte samimi olanlar yani gerçekten merak edenler BİR KAMİL MÜRŞİDE MÜRACAAT etmeliler naçizane kanaatımca. Selamlar.

 7. #7
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.034
  Rep Gücü
  88647

  Cevap: Aynı kaynaktan geldiği iddia edilen kitapların çelişkileri.

  SELAM

  catpity Aynı kaynaktan geldiği iddia edilen kitapların çelişkileri.

  Bu listeler yillardir cevaplandi.Artik bu kadar bayat haberleri birakip daha ciddi seyler konussak herkes icin iyi olur zannediyorum.

  Ben yalniz kes yapistirci arkadasa hakim olmadigi konularda kes yapistir yapmamasini saglik veririm.CUNKU: Eger birikimi olsaydi en azindan bazi siklari devre disi birakirdi. Bu tespiti aciklamak icin bir-iki ornek vereyim!

  [1- İbrahim'in babası; Tevrat'a göre Tarah, Kur'an'a göre Azer.]...
  Kur’an’da Azer’i TANIMIYOR!

  [2- İbrahim'in kurban etmek istediği oğlu; Tevrat'a göre İshak, Kur'an'a göre İsmail.]
  Kur’an Isim belirtmez!

  [6- Cennette Havva'yı aldatan Tevrat'ta yılan, Kur'an'da şeytan.]
  Kur’an havva’yi tanimaz.
  Kur’an cennette kandirilanin kadin oldugunu soylemez

  [8- Nuh'un gemisi; Tevrat'a göre Ararat dağına, Kur'an'a göre Cudi dağına.]
  Kur’an hangi dagin tepesi oldugunu soylemez.
  Cudi=Tepe demektir.

  [11-Putlara tapmadığı için ateşe atılan; Tevrat'ta 3 Yahudi, Kur'an'da İbrahim.]
  Kur’an’da iki olaylada ilgili bilgi var.

  [12-İmran; Tevrat'a göre Musa'nın babası, Kur'an'a göre İsa'nın dedesi.]
  Kur’an’da Al-i Imran Imran sulalesi mensublari hakkinda anlatilir.

  [B- Kur'an ile İncil arasındaki çelişkiler]
  Kur’an ile Kitab-i Mukaddes arsindaki celiskiler.
  Kilise Kur’an’da bahsedilen Incilin varligini kabul etmez.
  Isa as tanridir ve tanrinin kendisine Kitap gelmez!?
  Incili ortaya cikarirlarsa farkin olmadigini herkes gorur.

  [4- Şeytan, İncil'e göre melek, Kur'an'a göre cindir.]
  Kur’an’a gorede melektir.]...........

  UZAYIP GIDIYOR.......
  Once konuyu ogren ayiklamalarini yap.10 yildir verilen cevaplari tara.Elemelerini yap.
  Sonra elinde kalan varsa getir tartisalim.

  Dedigim gibi cok bayat konu coooook.........

 8. #8
  Tecrübeli Üye suhran - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2009
  Mesaj
  253
  Rep Gücü
  11002

  Cevap: Aynı kaynaktan geldiği iddia edilen kitapların çelişkileri.

  Kur’an, vahyedenin cümlelerinden, İncil ise, kendisine vahiy getirilenin, yapıp söylediklerini, görenler ve duyanların cümlelerinden müteşekkil kitaplar değil midir? Bu bilgi doğruysa hangi mantıkla aralarında tutarlılık aranıyor? Tutarlılığın ispatlanmasından önce aynı kefeye konulacak kitaplar mıdır bunu anlamak gerekir diye düşünüyorum.

 9. #9
  Kıdemli Üye catpity - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Nerden
  FL,adana
  Mesaj
  650
  Rep Gücü
  10549

  Cevap: Aynı kaynaktan geldiği iddia edilen kitapların çelişkileri.

  1-farklı bir forumdan konu alınca alıntı yazılıyor
  2-bayat diyorsunuz o zaman ben cahilim bir aydınlatın hepsi hakkında

 10. #10
  bursali68
  Misafir..

  Cevap: Aynı kaynaktan geldiği iddia edilen kitapların çelişkileri.

  Alıntı catpity´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Çelişki iddialarını 5 başlık altında listeleyeceğiz. Liste detaylarını ve tartışmalarını daha sonra ele alacağız.
  A- Kur'an ile Tevrat arasındaki çelişkiler
  B- Kur'an ile İncil arasındaki çelişkiler
  C- Kur'an'ın kendi içindeki çelişkileri
  D- Kur'an'ın bilimle olan çelişkileri
  E- İncil ve Tevrat'ın bilimle olan çelişkileri


  A- Kur'an ile Tevrat arasındaki çelişkiler

  1- İbrahim'in babası; Tevrat'a göre Tarah, Kur'an'a göre Azer.
  2- İbrahim'in kurban etmek istediği oğlu; Tevrat'a göre İshak, Kur'an'a göre İsmail.
  3- İsmail Tevrat'a göre peygamber değil, Kur'an'a göre peygamber.
  4- Süleyman; Tevrat'a göre kral, Kur'ana göre peygamber.
  5- Davud; Tevrat'a göre kral, Kur'ana göre peygamber.
  6- Cennette Havva'yı aldatan Tevrat'ta yılan, Kur'an'da şeytan.
  7- Tufan Tevrat'a göre tüm dünyaya, Kur'ana göre sadece Nuh'un kavmine.
  8- Nuh'un gemisi; Tevrat'a göre Ararat dağına, Kur'an'a göre Cudi dağına.
  9- Haman; Tevrat'ta Pers kralının yardımcısı, Kur'ana göre firavunun taş ustası.
  10- Tanrının adı; Tevrat'ta Yehova, Kur'an'da Allah.
  11-Putlara tapmadığı için ateşe atılan; Tevrat'ta 3 Yahudi, Kur'an'da İbrahim.
  12-İmran; Tevrat'a göre Musa'nın babası, Kur'an'a göre İsa'nın dedesi.
  13-Savaşa giderken, dizlerinin üzerine çökerek su içen askerlerin komutanı Tevrat'a göre Gideon, Kur'an'a göre Talut.

  B- Kur'an ile İncil arasındaki çelişkiler

  1- İsa bebekken, İncil'e göre mucize göstermemiş, Kur'an'a göre göstermiştir.
  2- İsa, İncil'e göre çarmıha gerilmiştir. Kur'an'a göre çarmıha gerilen İsa değildir.
  3- Kur'an'a göre İncil'de Ahmet'den bahseder, İncil'de Ahmet ismi geçmez.
  4- Şeytan, İncil'e göre melek, Kur'an'a göre cindir.
  5- Şeytan, İncil'e göre Tanrı ile aynı mertebeye ulaşmak istediği için, Kur'an'a göre ise Adem'e secde etmediği için lanetlenmiştir.
  6- İncil'e göre iyilikler Tanrıdan kötülük şeytandan, Kur'an'a göre hayır da şer de Allah'tandır.
  7- İnsan, İncil'e göre Tanrı suretinde yaratılmıştır. Kur'an'a göre Allah'ın benzeri yoktur.

  C- Kur'an'ın kendi içindeki çelişkileri

  1- Allah ın bir günü 1000 dünya yılına *eşit olduğu (22:47,32:5) ve dünyadan Allah katına varış süresinin 50 bin yıl olduğu, (70:4)

  2- Ölürken ruhu kim alır? ölüm meleği azrail mi? (32:11), "melekler" mi (çoğul) (47:27), yoksa Allah mı? (39:42)

  3- Yer ve gök kaç günde yaratılmıştır: 6 gün (7:54) (10:3) (11:7) (25:59); 8 gün *41:9-12

  4- Gök mü, yer mi önce yaratılıp "döşendi"? ilk önce gök sonra yer (79:27-30) ilk önce yer sonra gök(2:29)

  5- İnsan neyden yaratılmıştır? Kan pıhtısından mı? (96:1-2) sudan mı? (21:30,24:45,25:54) balçıktan mı? (15:26) topraktan mı? (3:59,30:20,35:11) hiçbir şeyden mi?(19:67)

  6- "O gün" "kimse kimsenin yerine birşey ödeyemez" "kimsenin şefaati kabul edilmez""Allah tan başka kimsenin dostluğu fayda vermez"mi? (2:123, 6:51, 82:18-19) yoksa bunun tersi mi? (43:86)

  7- Kötülük Allah tan mı gelir? Evet (4:78), Hayır (4:79)

  8- Sur a üflendiği zaman kişiler arasında "soruşturma" "birbirleriyle konuşma" olacak mı? Evet (52:25) (37:27), Hayır (23:101)

  9- Hüküm gününde kötülere "kitap" "hangi tarafından" verilir? Arkalarından (84:10)
  sol taraflarından (69:25)

  10- Muhammed'in kalbine Kuran'ın tamamı indirilmiştir ve mükemmel şekilde tamamlanmıştır.(2:97) Fakat bir ayet değiştirilip yerine başka ayet getirilebilir. (16:101)

  11- Hristiyanların ve Musevilerin hali ne olacak? Cennete gidebilir (2:62,5:69) veya Lanetlidir/küfre batmışlardır/"Allah onları kahretsin" Cennete kesinlikle gidemezler, cennet onlara haramdır (5:72,3:85,9:30) Ayrıca Kurana göre hristiyanlar ve yahudiler zalimler topluluğudur.
  (5:51)

  12- *Cennetin genişliği ne kadardır? Göklerle (birden fazla) yer kadar (3:133) Yoksa sadece bir gök (tekil) ver yer kadar (57:21)

  13- İlk müslüman Enam/163’e göre Muhammed, Araf/143’e göre Musa. Ali İmran-67'ye göre İbrahim.

  14- Kaç tane melek Meryem ile konuşuyordu?
  Sadece bir tane mi (19:17,21) yoksa birden fazla mı? (3:42,45)

  15- Kur'an'da Allah'a ait olmayan sure : Fatiha

  16- Kur'an'da Allah'a ait olmayan ayetler:
  Hud/2, Tevbe/30, Zariyat /50-51, En'am-114

  17- İblis melek midir, cin midir? 2/34'e göre melek, 18/50'ye göre ise cindir.

  18- Bir Müslüman'ın kaç annesi vardır? 58/2'ye göre bir ("Onların anaları ancak, kendilerini doğuran kadınlardır."), 33/6'ya göre ise birden fazla ("Onun [Muhammed'in] eşleri de mü’minlerin analarıdır.

  19- Allah insanları üç sınıfa mı (56/7) yoksa iki sınıfa mı (90/18-19, 99/6-8) ayıracaktır?

  20- Allah, Firavun'a bir peygamber mi (7/103, 73/15), iki peygamber mi (10/75) göndermiştir?

  21- Allah, Ad kavmini bir günde mi (54/19), birden fazla günde mi (41/16, 69/6-7) yoketmiştir?

  22- İçki Allah'ın bir nimeti olarak sadece iyi midir (16/67), hem iyi hem kötü müdür (2/219), yoksa Şeytan işi olarak sadece kötü müdür (5/90-91)?

  23- 109/1-6'da Muhammed, kafirlerin tapındığı tanrının veya tanrıların Allah'tan farklı olduğunu söylemektedir. Ehl-i Kitap (Yahudiler ve Hıristiyanlar) ya da putperestler sözkonusu olabilir. Halbuki Kuran, Yahudiler ve Hıristiyanlar'ın da (2/62, 2/139, 3/64, 29/46), putperestlerin de (16/35, 39/3) Allah'a inandığını söylemektedir.

  24- *Allah adil midir? 39/69'a göre öyledir: Ama, örneğin 14:4'e göre, Allah insanları keyfine göre sapkınlığa sürüklemektedir: "Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir." Bu durum, 4:88, 4:143, 6:125, 7:178, 7:186, 13:27, 13:33, 16:93, 17:97, 35:8, 39:23, 40:33, 42:46, 74:31 ile de desteklenmektedir.

  25- *Allah, şirki (kendisine ortak koşulmasını) affeder mi (4:153, 25:68-71),
  affetmez mi? (4:48, 4:116)

  26- "Musâ’nın kavmi onun (Tur’a gitmesinin) ardından, ziynet eşyalarından, böğürmesi olan bir buzağı heykeli (yaparak ilah) edindiler." (7:148) Musa'nın kavmi, Musa Tur'dan dönmeden önce mi (7:149) yoksa döndükten sonra mı (20:91) bu hatalarından vazgeçip tövbe ettiler?

  27- Yunus sahile atıldı mı (37:145), atılmadı mı? (68:49)

  28- Namuslu kadınlara zina isnat edenler (evlilik dışı cinsel ilişkide bulunduğu yönünde iftira atanlar) affedilebilir mi (24:4-5), affedilemez mi (24:23)?

  29- Zinanın cezası nedir? 24:2'ye göre zina yapan kadın veya erkeğe yüz değnek vurulmalıdır. 4:15'e göre zina yapan kadına müebbet ev hapsi uygulanmalıdır. 4:16'ya göre zina yapan erkek tövbe edip ıslah olursa hiçbir ceza uygulanmamalıdır.

  30- Kafirler Müslüman olmaya zorlanmalı mıdır (8:38-39, 9:29)
  zorlanmamalı mıdır (2:256, 3:20, 109:6)?

  31- "Allah herşeyi bilir, gaybı bilen yalnızca Allah'tır" ayetlerine rağmen Enfal/65-66 da Allah'ın bir müslümanın kaç düşmana bedel olduğunu ancak savaştan sonra bilebildiği anlaşılıyor.

  32- Azhap/50 ayeti tek *başına okuyanları şok eden bir ayettir.

  33- Ahzap/56. "Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber'e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selam edin." ayetinde Allah'ın peygambere salat ettiği ifadesi büyük çelişkidir.

  34- Bakara-106 'Herhangi bir Ayet'in hukmunu yururlukten kaldirir veya unutturursak, onun yerine daha hayirlisini veya benzerini getiririz. Allah'in herseye gucunun yettigini bilmezmisin?'
  Bakara-106 da böyle söylenirken, aşağıdaki Ayet'lerde farklı söylenir;
  Fatır-43 '... Hayır! sen Allah'ın kanununda degişiklik bulamazsin. Sen Allah'ın kanununda asla bir doneklik bulamazsın.' - Feth-23 '... Allah kanununda hicbir degişiklik bulamazsınız.'
  Ayrıca Yunus/64, Fetih/23, En'am/115, Ahzab/62 de de aynı hükümler bulunmaktadır.

  35- *"Enbiya/99. Eğer onlar Tanrı olsalardı oraya varmazlardı. Halbuki hepsi orada ebedi kalacaklardır." ayetindeki ifade çelişkidir.

  36- Tebbet/1. "Ebû Leheb'in elleri kurusun. Zaten kurudu." ayeti Tanrı sözü değil, insan sözüdür.

  37- Kur'an'ın genelinde konu karmaşası ve uyumsuzluk vardır. Bir konudan bir başka konuya atlanır. Örneğin Bakara suresinde boşanma konusu işlenirken aniden namaz kılma ve usülleri anlatılmaya başlanır. Ardından tekrar hukuk konularına dönülür. Diğer surelerde aynı anlatımlar tekrarlanır. Bu durum Kur'an ayetlerinin karışık ve düzensiz toplandığını gösterir ki Allah'ın koruması altında olan bir kitabın böyle düzensiz olması bir çelişkidir.

  38- * Al-i İmran/115. Onlar ne hayır işlerlerse karşılıksız bırakılmayacaklardır. Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanları bilir.
  Bakara/217. Sizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse öylelerin bütün yapıp ettikleri dünyada da, ahirette de boşa gitmiştir. Bunlar cehennemliklerdir, orada sürekli kalacaklardır. *
  İnananların yaptığı tüm işler karşılıksız kalmayacakken, inanmayanların bütün amelleri boşa gidiyor.

  39- Maide/101. Ey iman edenler! Size açıklandığı takdirde sizi üzecek olan şeylere dair soru sormayın. Eğer Kur'an indirilirken bunlara dair soru sorarsanız size açıklanır. (Halbuki) Allah onları bağışlamıştır. Allah çok bağışlayandır, halimdir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir.) *

  Maide/102. Sizden önceki bir millet o tür şeyleri sordu da sonra o yüzden kafir oldu.
  Allah'ın soru sorma yasağı koyması çok anlamsızdır, acayiptir.

  40- Şuara/195'te, Muhammed, "uyancılardan olabilsin diye" Kur'an'ın "apaçık bir dille" indirildiği; Zuhruf/2-3 'te daha açık olarak, "apaçık Kitaba yemin olsun ki şüphesiz biz O'nun düşünüp anlayasınız diye" indirildiği; Fussilet/44'te, Kur'an ayetlerinin uzun açıklamalı olmadığı;
  Yusuf/12'de Kur'an'ın, herkesçe "okunup anlaşılması için" indirildiği; Duhan/58 'de, herkese "öğüt alsınlar diye indirerek kolaylaştınldığı" söylenir.
  Ancak Kur'an anlaşılmaz bir yığın ayetle ve kavramla doludur. Anlaşılabilmesi için Arapça bilinmesi, hadislerin ve peygamberin ayrıntılı hayatının dönem tarihinin bilinmesi gerekir.

  41- Müslümanlar kıble olarak önce Kudüs'ü sonra Kabeyi seçmişlerdir. Bu durum Bakara/142-145
  ayetlerinde açıklanır. Kıble değişikliği bir çelişkidir ve Yahudilerle yaşanan çekişme neticesinde çıkmıştır.

  42- Bakara/234, kocası ölen kadının "Dört ay on gün beklemesini" söylerken Bakara/240, "Evlerinden çıkarılmaksızın senesine kadar geçimini sağlayacak şeyin vasiyet edilmesini" emreder.

  43- Enfal/1.'de "ganimetler Allah'ın ve peygamberindir" denirken, Enfal/41'de "ganimetlerin beşte biri Allah'ın ve peygamberindir" denir.

  44- Bakara-285 'te "...Biz de peygamberlerimiz arasında fark yapmayız..." denirken, aynı surenin 253. ayetinde; "İşte bu peygamberlerin bir kısmını diğerlerine üstün kıldık.." denir.

  45- *Nisa/ 78 'de; "... Kendilerine bir iyilik dokunsa 'bu Allah'tandır' derler, bir kötülük gelince ise 'bu sendendir' derler. 'Hepsi Allah'tandır' de. Bu adamlara ne oluyor ki bir türlü laf anlamıyorlar" denilirken, hemen peşisıra gelen Nisa/ 79'da; "Sana gelen iyilik Allah'tandır. Başına gelen kötülük ise nefsindendir. ..." denir.

  46- Alak/15-18."And olsun ki onu perçeminden, yalancı ve günahkar perçeminden cehenneme sürükleriz. O zaman taraftarlarını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız" ayeti Ebu Cehil için söylenmiş. Güçsüz bir insanın "Allah benden yana" demesine benziyor. Yani insan sözü.

  47- Kur'an'da ayetlerin çoğunda Allah 3. şahıs, bazılarında 1.şahıstır. Kimi ayetlerde çoğul "biz" ifadesi, kimilerinde ise tekil ifade mevcuttur. Örneğin Hac/34-35 de şahıs zamirinde tam 6 kez değişiklik yapılır. Allah'tan hitap bir kitapta hep aynı zamir kullanılmalıydı.

  48- *Zuhruf/114'te de ilginç bir kurgu vardır: "O suyu gökten bir ölçüye göre indirir. Biz onunla ölü memleketi diriltiriz". Suyu indiren Allah, ölü memleketi dirilten kim?

  49- 79 ayetlik Rahman suresinin 31 ayeti aynıdır. " Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz" ayeti sürekli tekrarlanmıştır. Benzer tekrarlara başka surelerde de rastlanır. Bu acaba Muhammed'in mi yoksa Allah'ın mı edebi özelliği, keyfiyetidir?

  50- Naziat suresi de şöyle başlar: "(1) Canları boğarcasına şiddetle çekip alanlara and olsun, (2) Canları kolaylıkla alanlara and olsun, (3) Yüzüp yüzüp gidenlere and olsun, (4-5) Yarıştıkça yarışan ve işleri yöneten meleklere and olsun ".
  Ayrıca Kur'an Allah'ın yeminleri ile doludur. Arapların çok yemin ettiği özelliği bilinir de Allah'ın bu kadar çok yemin etmesi anlaşılmaz. Yoksa bu yeminler Muhammed'in yeminleri midir?

  51- Enam/108.de "Allah'tan başkasına tapanlara sövmeyin; sonra onlar da bilmeyerek Allah'a söverler." denmesine rağmen;
  Bakara/171, Araf/179, Furkan/44, Tevbe/28, Bakara/65, Maide/60, Cuma/5, Araf/176 da farklı inançlardakilere hayvan, eşek, köpek, domuz, pislik, maymun diye sövülmüştür.

  52- *kehf/80. "Oğlana gelince, onun ana-babası mümin kimselerdi. Çocuğun onları azgınlık ve inkâra sürüklemesinden korktuk."
  Hiçbir suçu olmayan bir çocuğu, ilerde anne-babasına karşı kötü davranma ihtimali nedeniyle öldürmek ne derece haklı bir gerekçedir?

  53- Ahzap/37. de hoşlandığı evlatlığının karısı Zeynep'le evlenebilmesi için, ahlaki bir adet olan evlatlığın öz evlat gibi görülmesi kuralının kaldırılması etik açıdan yanlış değil midir?

  54- Allah'ın velisi var mı yok mu?
  İsra/111. Ve de ki: "Övgü, ALLAH'adır. O çocuk edinmemiştir, yönetimde ortağı ve zillettten ötürü de bir veliside yoktur." O'nu alabildiğine Yücelt.

  Yunus/62. Uyan! Allah velilerine ne korku vardır, ne de onlar mahzun olurlar!

  55- *Araf/40. Bizim ayetlerimizi yalanlayıp da onlara karşı kibirlenmek isteyenler var ya, işte onlara gök kapıları açılmayacak ve onlar, deve iğne deliğine girinceye kadar cennete giremiyeceklerdir! Suçluları işte böyle cezalandırırız.
  Araplardaki deyim : Halat iğne deliğine girinceye kadar
  Halat : Cumel, deve= Camel
  Ayette yazım hatası mı var acaba? Yoksa mealler mi yanlış?

  56- İhlas/1. De ki; O Allah bir tektir.
  Saffat/125. Yaratanların en iyisini bırakıp da Ba'l'e mi taparsınız?
  Yaratanların en iyisi Allah'sa diğer yaratanlar kim?

  57- İhlas/2. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir )
  Muhammed/7. Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz O da size yardım eder, ayaklarınızı kaydırmaz.
  Allah yardıma muhtaç mıdır?

  58- İnsanlar arasında ayrımın, köleliğin kaldırılmamış olması yanlış değil midir?

  59- Müslümanların müşriklerle evlenmesi *Nur/3. Zina eden erkek, zina eden veya müşrik olan bir kadından başkası ile evlenemez; zina eden bir kadınla da ancak zina eden veya müşrik olan erkek evlenebilir. Bu, müminlere haram kılınmıştır.

  60- Kur'an'da bildirilen peygamberlerin Yahudi olması, her kavme peygamber gönderildiği belirtilmesine rağmen başka milletlerden tek örneğin olmaması.

  D- Kur'an'ın bilimle olan çelişkileri

  1- Tarık Suresi 7. ayet.

  2- Cennetin genişliği göklerle yer kadar mı?
  Rabbinizden olan mağfiret ve eni göklerle yer kadar olan cennete (kavuşmak için) yarışın; o, muttakiler için hazırlanmıştır. (Âli İmran Suresi/133)

  3- Dünyanın 4 günde, göklerin ise 2 günde yaratılmış olması. ( Ya da devirde)(Füssilet/11-12)

  4- Yerin göklerden önce yaratılmış-düzenlenmiş olması. Füssilet/10-12

  5- Miras dağıtımındaki avl yöntemi gerektiren matematik hatası. (Nisa/10-12)

  6- Güneşin kara çamurlu bir suya batması.
  Sonunda güneşin battığı (mağrib) ( مغرب) yere kadar ulaştı ve onu kara çamurlu bir gözede batmakta (Garabe) ( غرب) buldu, yanında bir kavim gördü. (Kehf Suresi/86)

  7- Ortadoğuda yetişen Hurma, üzüm gibi meyvalardan bahsedilip batıda yetişenlerden hiç bahsedilmemesi.

  8- Kalbin beyin fonksiyonlarına sahip gösterilmesi. Duygular, düşünceler, inançlar kalbin mi beynin mi fonksiyonları? Bakara/97-260-283, Kehf/28, Şuara/195

  9- Ay'ın yarılması. Kamer/1

  10- Gök gürültüsü, şimşek ve yıldırımın Allah'ın insanları korkutma ve cezalandırma aracı olduğu. Rad/12-13

  11- Zariyat/49. Düşünüp ibret alasınız diye her şeyden (erkekli dişili) iki eş yarattık.
  Her canlı çift değildir. Bakteriler, virüsler bölünerek çoğalırlar.

  12- *Rahman/14. Allah insanı, pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı.
  Halbuki bir dna üzerinde yapacağı değişiklikle insanı yaratması daha bilimsel olmaz mıydı?

  13- Bakara/178. Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına karşı kadın kısas edilir.
  Kısas'ın çağdaş hukukta geçerliliği olabilir mi?
  Bu ayetle Kur'an'ın evrenselliğinden bahsedilebilir mi?

  14- Şuara/29. firavun, "Eğer benden başka bir ilah edinirsen, andolsun seni zindana atılanlardan ederim."
  Mısır Tarihinden biliyoruz ki firavunların da dini ve ilahları vardı. Kendilerini ilah olarak görmüyorlardı.

  15- Denizin yarılması, Ölünün diriltilmesi gibi bilimdışı sözde mucizeler.

  16- *Zümer/6. Sizi bir tek nefisten yaratmış, sonra ondan eşini varetmiştir; sizin için hayvanlardan sekiz çift meydana getirmiştir; sizi annelerinizin karınlarında üç türlü karanlık içinde, yaratılıştan yaratılışa geçirerek yaratmıştır; işte bu Rabbiniz olan Allah'tır. Hükümranlık O'nundur, O'ndan başka tanrı yoktur. Öyleyken nasıl olur da O'nu bırakıp başkasına yönelirsiniz?

  Sekiz çift hayvan az değil mi? Hangileri acaba? At, eşek, deve, koyun, keçi, öküz-inek, tavuk-horoz, hindi, ördek, tavşan, kuş, balık, kedi, köpek, balarısı...

  17- Mülk/5. Andolsun ki biz, (dünyaya) en yakın olan göğü kandillerle donattık. Bunları şeytanlara atış taneleri yaptık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık.

  Kandille kastedilen yıldız. Ama sanki yıldızın ne olduğu bilinmiyor. Kur'anda da geçmiyor.
  Üstelik koca yıldız, belki de dünyanın 30-40 misli büyüklüğünde ama ayette şeytanlara atış tanesi olarak yapıldığını söylüyor.

  18- Al'i İmran/124-125. İnananlara: "Rabbinizin size gönderilmiş üç bin melekle yardım etmesi size yetmeyecek mi?" diyordun. Evet, eğer sabrederseniz, sakınırsanız ve onlar de hemen üzerinize gelirlerse Rabbiniz size, nişanlı beş bin melekle yardım edecektir.

  Savaşta müslümanlara melek ordusuyla destek veriliyormuş. Bugünlerde çok ihtiyaç var bu melek ordusuna ama Allah'tan tık yok, umursamıyor sanki..
  Melek ordusu bilimdışı değil mi? Allah onun yerine müslümanları güçlü kılmış olsa daha doğru olmaz mı?
  165. (Bedir de) iki katını (düşmanınızın) başına getirdiğiniz bir musibet, (Uhud'da) kendi başınıza geldiği için mi "Bu nasıl oluyor!" dediniz? De ki: O, kendi kusurunuzdandır. Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter.

  Galip gelinen savaşta melekler var, mağlup olunanda neden yardımcı olmamışlar acaba?
  Galibiyet meleklerden, mağlubiyet insanların hatasından mı?

  19- Maide/33. Allah'a ve peygamberine karşı savaşmaya kalkışan ve yeryüzünde bozgunculuğa çalışanların cezası, öldürülmelerinden veya asılmalarından veya ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesinden veya bulundukları yerden sürülmelerinden başka bir şey olmaz. Bu, onların dünyada çekecekleri bir zillettir. Ahirette ise kendilerine büyük bir azap vardır. *

  * * 34. Ancak, siz kendilerini ele geçirmeden önce tevbe edenleri olursa, biliniz ki, Allah bağışlayan ve merhamet edendir.

  Dünyadaki tüm dinlerin benzeri karar aldığını düşünelim. Ne olur o zaman dünyanın hali?

  20- Yunus/5. O'dur ki Güneş'i bir ışık yaptı. Ay'ı da bir nûr kılıp, ona birtakım konaklar tayin etti ki yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilesiniz.

  Ay'ın bir nur olmadığı sadece geceleri güneşten aldığı ışığı yansıttığı biliniyor.

  21- *Kadir/3. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır!

  Sadece bir gece, bin aydan yani bir ömürden nasıl daha hayırlı olabilir?

  22- *Bakara/22. O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de bir bina yaptı.

  İslam alimleri dünyanın düz ve hareketsiz olduğunu yüzyıllarca özellikle bu ayete dayanarak *iddia ettiler. Ya da Kehf/86 ve Füssilet 10-12 ayetleriyle.

  E- Kitab-ı Mukaddes'teki Akıl ve Bilimle Olan Çelişkiler:

  a) YARATILIŞ : Bu kısım bilimle tamamen çelişkilidir.
  1) Güneş ve yıldızlar yaratılmadan ışık yaratılmış ve sabah-akşam oluşturulmuştur.
  2) Ay, güneş ve yıldızlardan önce dünya yaratılmış, ağaçlar, meyvalar oluşturulmuştur.
  3) Dünyadaki sular bir gökkubbeyle ayrılmıştır. Buna göre gökkubbenin üstünde kalan sular sayesinde yağmur yağıyor herhalde.
  4) Tanrı insanı kendi suretinde yaratmış. Tanrı insanın mükemmeli yani.
  5) Tanrı tüm kainatı 6 günde yaratmış. 7. gün cumartesiymiş ve o gün dinlenmiş. İslamcılar Kur'an'daki 6 gün ifadesini "6 devir" olarak çarpıtıyorlar. Tevrat'ın ise kaçarı yok. Cumartesi diyor çünkü. Üstelik o gün kutsal kabul edilmiş Tanrı dinlendiği için insanlara da çalışmak yasak.
  6) Tanrı kadını erkeğe bir yardımcı lazım diye yaratmış.
  7) Adem ile Havva Mezopotamyadaki bir bahçede yerleştirilmişler. Tanrı da günün serinliğinde bahçede yürüyüş yapmaktaymış.
  8) Tanrı Adem ile Havva'nın ne yaptığını ancak soruşturarak anlıyor.
  9) Yılan hayatı boyunca toprak yemeye mahkum ediliyor. Halbuki insan yiyeni bile var.
  10) Adem ile Havva'ya verilen cezalar şunlar:
  Kadın ile erkek soyları birbirine hep düşman olacak.
  Kadın erkeğe muhtaç olacak. Doğum yapacak ve acı çekecek.
  Erkek, kadın sözü dinlediği için hayatı boyunca çalışmak zorunda kalacak.
  Ve bahçe'den kovulurlar.

  Tevrat'ta Ensestlik :

  Tekvin/19

  30. Lut Soar'da kalmaktan korkuyordu. Bu yüzden iki kızıyla kentten ayrılarak dağa yerleşti. İki kızıyla birlikte bir mağarada yaşamaya başladı.

  31. Büyük kızı küçüğüne, "Babamız yaşlı" dedi, "Dünya geleneklerine uygun biçimde burada bizimle yatabilecek bir erkek yok.

  32. Gel, babamıza şarap içirelim, soyumuzu yaşatmak için onunla yatalım."

  33. O gece babalarına şarap içirdiler. Büyük kız gidip babasıyla yattı. Ancak Lut yatıp kalktığının farkında değildi.

  34. Ertesi gün büyük kız küçüğüne, "Dün gece babamla yattım" dedi, "Bu gece de ona şarap içirelim. Soyumuzu yaşatmak için sen de onunla yat."

  35. O gece de babalarına şarap içirdiler ve küçük kız babasıyla yattı. Ama Lut yatıp kalktığının farkında değildi.

  36. Böylece Lut'un iki kızı da öz babalarından hamile kaldı.

  37. Büyük kız bir oğlan doğurdu ve ona Moav adını verdi. Moav bugünkü Moavlılar'ın atasıdır.

  38. Küçük kızın da bir oğlu oldu ve adını Ben-Ammi koydu. O da bugünkü Ammonlular'ın atasıdır.

  alıntı
  Tesbitlerin bazılarında haklılık payı var maalesef.Onun da nedeni " Yaratanın " sözünün üzerine söz söyleme mantığı,peygamberlerin söylediklerini 1. derecede sürekli ön plana getirme davranışı ve siyasi güç elde etme isteği ne yazıkki yukarıdaki maddeleri istisnalar hariç genel anlamda bakıldığında haklı çıkarmaktadır.

  Ancak istisnalardan bazılarını kısa tutmak kaydıyla dilim döndüğünce açıklamaya çalışayım:
  .................................................. ...
  C1
  " 1- Allah ın bir günü 1000 dünya yılına *eşit olduğu (22:47,32:5) ve dünyadan Allah katına varış süresinin 50 bin yıl olduğu, (70:4) "
  Bu da yine Lukson(Madde/ışık hızına kadar ki oluşum)-Tardyon(Enerji/ışık/ışık hızı sürecindeki oluşum)-Takyon(Madde ötesi/ışık hızının ötesi) mekaniği ile açıklanmaktadır.
  .................................................. ...
  D21
  Kur'an daki bazı ayetlerin anlaşılması bilimle mümkündür; örneğin ;
  " 21- *Kadir/3. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır! "

  - 1000 ay astronomik bir döngüdür.Ara buçlara tekabül eder ve 83 küsür yıla eşittir.
  - Samanyolu galaksisi 83 yılda bir,doğru bir tabir ile " Nabız atışı " yapar.
  - Güneş sistemimiz ışık hızına yakın bir hız ile 83 yıllık bir güzergaha yayılmış, uzatılmıştır(1000 ay)
  - Şi'ra,yani Sirrius Yıldız sisteminin güneşe yakın olan gezegeni Sirrius A nın güneşe uzaklığı yaklaşık 131 milyon km dir.Bu da yine 1000 aya=83 yıla karşılıktır.

  Daha devamı da var.Detayları merak ederseniz araştırabilirsiniz.
  ...........................................

  D1
  " 1- Tarık Suresi 7. ayet."

  1. Andolsun o göğe ve Târık'a.
  2. Tarık nedir idrak ettin mi?
  3. Parlayan, ışığıyla karanlığı delen yıldızdır o.
  4. Hiçbir benlik yoktur ki, üzerinde bir koruyucu bulunmasın.

  5. İnsan, neden yaratılmış olduğuna bir baksın!
  6. Atılan bir suyun bir parçacağından yaratıldı o.
  7. Bel ile kaburgalar arasından çıkar o su.
  8. O Allah, o insanı tekrar hayata döndürmeye elbette kadirdir.

  9. Sırların yoklanıp ortaya çıkarılacağı gün,
  10. Artık onun için ne bir kuvvet vardır ne de bir yardımcı.
  11. Yemin olsun o, dönüşle dolu göğe,
  12. Yarılışlarla dolu yere de yemin olsun,
  13. Ki o, tam bir biçimde ayırt eden bir sözdür;
  14. Şaka değildir o.
  15. Onlar ha bire tuzak kuruyorlar.
  16. Ben de tuzak kuruyorum.
  17. O halde, o küfre batmışlara mühlet ver, süre tanı onlara birazcık...

  TARIK 1,2,3,4
  Ben ne dersem diyeyim siz şöye anlayın " UZAY ARACI " nı anlatan ayetler.Detayını ayrı bir konuda tartışırız.Delilleriyle.

  TARIK 5,6,7,8
  Burada tekrar doğuş yapacaklar için bir ipucu delil,aynı zamanda yine " Klonlama " konusudur.
  Kur'an kesin bir sözden söz ediyor: Biliyoruz ki “genital” organlarımız BELİMİZDEN AŞAĞIDA'dır. Bu bir kez Dünya’ya gelen tüm insanlar için böyledir ama ikinci kez (zaman yolcusu) yeniden doğacak kimse için özel bir bölme var. Erkeğin Rakim=Omurga, kadının Rahim=KEHF=Kaburga olduğu bir yer var.Hz.Havva omurga,Hz.İsa da kaburga doğumu gerçekleşmiştir.Rahimden değil Rakim den.

  TARIK 9 ila 17 dahil
  Tekrar doğuş yapılana dek verilen süreye atıfta bulunulur.Tarık ile gelecekler kasdedilir.

  Ayrıca Kehf Suresi bir nevi " Zaman Gezmenlerini ve Zaman Burulmasını(Aberasyonunu)" söyler.

  Yine burada kısa kesiyorum konuyu küçük bir bilgi olması araştırma için yeterlidir.
  ........................................
  C18
  " 18- Bir Müslüman'ın kaç annesi vardır? 58/2'ye göre bir ("Onların anaları ancak, kendilerini doğuran kadınlardır."), 33/6'ya göre ise birden fazla ("Onun [Muhammed'in] eşleri de mü’minlerin analarıdır. "

  "Muhammed içinizden herhangi bir adamın babası değil, Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilendir”.

  Resulullah'ın eşlerine ANNE dememiz emredilmiştir. Buna rağmen RESULULLAH babamız değildir. Resulullah'ın EŞLERİ ANNEMİZ'dir.Hz. Aişa annemdir ama Resulullah babam değildir. Bu farkı ayetten okudunuz mu? Sakın ve sakın bir daha asla "Ben seyyidim, Resulullah'ın soyundan gelmişim" demeyiniz diyor AYET... Gördünüz mü? Hissettiniz mi?

  SEYYİD falan yok bunlar DÜMEN. Resulullah'ın soyundan gelenler üçgünlük bebeğe kadar susuzluktan öldürülmüşlerdir. Bunun ötesinde bir şey söylemeyin. Resulullah BABAMIZ değildir.Hatice, Hafise, Mariye ise anamızdır.
  ..............................................
  C54

  "54- Allah'ın velisi var mı yok mu?
  İsra/111. Ve de ki: "Övgü, ALLAH'adır. O çocuk edinmemiştir, yönetimde ortağı ve zillettten ötürü de bir veliside yoktur." O'nu alabildiğine Yücelt.

  Yunus/62. Uyan! Allah velilerine ne korku vardır, ne de onlar mahzun olurlar! "

  Yunus 62: E la inne evliyaellahi la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun
  Yunus 62: Gözünüzü açın! Allah'ın velîleri için hiçbir korku yoktur. Tasaya da düşmezler onlar.

  Ayetin TÜRKÇESİ yanlış. DOĞRUSUNU Arapçasından arayınız.“Alihe”, “İLAHLAR” demektir “İLAHE” değil. “Alihe”, şimdi “WALİ”, “WELİ”, “EWWELİ”nin yazılış farklarını BİLEN arkadaşlar vurgulasın: Üçü de Allah'ın adıdır. “Weli”nin çoğulu “EVLİYAE”, peki “Wali”nin (“Vilayet”teki “Wali”) çoğulu nedir? VALİLER Arapça ne demektir? Şöyle diyelim “Vilayetin” çoğulu “Eyalet” ise, “Vali”nin çoğulu nedir? (Eyalet iller demek). SIR BURADA...

  “Weli” de “w” yanına ELİF harfi alıyor mu? “Alihe”, “ilahlar” demek ise, “evliya” da “VELİler” demek midir? Yani “La Alihe illallah” demiyoruz, “La ilahe illallah” diyoruz. İlahe “TANRILAR” demek değil. “Tanrılar”, “ALİHE” demek. “Weli” kelimesi yanına, besmeledeki gibi bir ELİF harfini korsanız ne olur koymazsanız ne olur. Besmeledeki ELİF fazlalığını unutmayalım. “Weli” ve “Wali” burada buna kurban gitmiştir. Bir ELİF harfi kaldırılınca , o ayette VALİLER yerine VELİLER oluverir işte böyle...

  Allah kendiyle çelişir mi? “Allah'tan başka veli yoktur”, derken ve Allah velilerinin bir UYDURMA olduğunu söylerken ve Allah'tan başka VELİLER edinenlerin akıbetinin bir örümcek ağ-yuvası kadar çürük olduğunu söylerken, ALLAH kendi ile çelişir mi? Ankebut 41 doğrudur. Buradaki ise “VALİLER”dir (Yöneticiler). Vali=Allah adına yeryüzünü yöneten kişidir. Veli=Allah adına kendinden küçük ve zayıfa hamiyet eden, himaye edendir. İkisi aynı şey gibidir neredeyse... VALİ de bir il-eyalet dolusu yurttaşa VELİLİK yapmaktadır.
  ..................................................
  D16

  " 16- *Zümer/6. Sizi bir tek nefisten yaratmış, sonra ondan eşini varetmiştir; sizin için hayvanlardan sekiz çift meydana getirmiştir; sizi annelerinizin karınlarında üç türlü karanlık içinde, yaratılıştan yaratılışa geçirerek yaratmıştır; işte bu Rabbiniz olan Allah'tır. Hükümranlık O'nundur, O'ndan başka tanrı yoktur. Öyleyken nasıl olur da O'nu bırakıp başkasına yönelirsiniz?

  Sekiz çift hayvan az değil mi? Hangileri acaba? At, eşek, deve, koyun, keçi, öküz-inek, tavuk-horoz, hindi, ördek, tavşan, kuş, balık, kedi, köpek, balarısı... "

  Aşağıdakileri ayrı bir konu başlığında yazmışım tekrar ediyorum;

  EN'AM 143. Semaniyete ezvac mined da'nisneyni ve minel ma'zisneyn kul azzekerayni harrame emil ünseyeyn nebiunı bi ılmin in küntüm sadikıyn
  EN'AM 143 - Sekiz çift: Koyundan iki, keçiden iki. De ki: "(Allah), iki erkeği mi haram kıldı yoksa iki dişiyi mi, ya da iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı? Eğer doğru iseniz bana ilimle haber verin."

  ZÜMER 6. Halekaküm min nefsiv vahıdetin sümme ceale minha zevceha ve enzele leküm minel en'ami zemaniyete ezvac yahlükuküm fı bütuni ümmehatiküm halkam mim ba'di halkın fı zulümatin selas zalikümüllahü rabbüküm lehül mülk la ilahe illa hu fe enna tusrafun
  ZÜMER 6 - O, sizi bir nefisten yarattı. Hem sonra onun eşini de ondan var etti. Sizin için yumuşak başlı hayvanlardan sekiz çift indirdi. Sizi analarınızın karınlarında üç karanlık içinde yaratılıştan yaratılışa yaratıp duruyor. İşte Rabbiniz Allah O'dur. Mülk O'nundur, O'ndan başka tanrı yoktur. O halde nasıl haktan çevrilirsiniz?

  Neden 8 çift?Bir aşılanmış yumurtadan en fazla 64 klon elde edersiniz. 65 asla olmaz. İkiz, üçüz gibi bu 64üz'dür.Ayrıca ilk klonlanan " koyundur " .

  Ayrıca Adem xy , Havva xx olduğuna göre burada da " Klonlama " ipucu gibi gözüküyor.

  İlginç değil mi?Her iki ayette bir taraftan " Klonlamaya " da işaret ediyor değil mi?
  .................................................. ................
  Yanıtlarımı burada noktalıyorum.Ancak şunu belirteyim,burada örnek sunduğun ve daha da olan bir çok ayette meal yanlışlıkları mevcut.Ayetlerde yanlışlık veya çelişki yok,ancak ayet dizilişleri ayrı bir tartışma konusu yani muamma.Bazı göstermiş olduğun ayetlerin bilimle de çelişkisi yoktur.Örneğin " Süper Uzay ", " Süper İletken "," DEHR Zamanı 1sn=18 dakika)kavramlarını ben bundan yaklaşık 20 yıl önce okuduğum kitaplarda gördüğümde bilim dünyası bunlara hayal gözüyle bakarken şu anda tokat gibi yüzümüze çarptı.Ve hepsi de Kur'an'dan isbatlıdır o okuduklarımda buna inanın.

  Sağlıcakla kalınız.
  Konu bursali68 tarafından (22-04-2009 Saat 01:15 AM ) değiştirilmiştir.

Benzer Konular

 1. Mehdi Geldimi Geldiği Nasıl Anlaşılır?
  yeşeren Tarafından Din ve İnanç Foruma
  Yorum: 103
  Son mesaj: 14-03-2016, 02:03 PM
 2. Arınç'a suikast planladığı iddia edilen 8 asker serbest
  simqe Tarafından Güncel Haber ve Manşetler Foruma
  Yorum: 11
  Son mesaj: 07-01-2010, 02:34 PM
 3. Yorum: 1
  Son mesaj: 03-02-2009, 12:17 AM
 4. Hadis-Mantık Çelişkileri
  simqe Tarafından Dini Sohbet Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 16-12-2008, 04:36 PM
 5. Hadis-Kuran çelişkileri
  simqe Tarafından Kuran-ı Kerim Foruma
  Yorum: 6
  Son mesaj: 16-12-2008, 04:30 PM
Yukarı Çık