kendimizde beğendiğimiz yönlerimizi sağ elimize beğenmediğimiz yönlerimizi sol elimize bırakalım?
hangisi daha ağır
ve hangısınden kurtulmak ıstıyoruz??