*
Yaşamakta olduğumuz kapitalist sistem daha ilk doğuşundan itibaren,
işçi sınıfını baskı altında tutmayı çeşitli yöntemlerle başarmıştır.

Tabii bu sistemin, yasaları, askeri, polisi ile işçi sınıfını baskı altında tutmasının bir sebebi vardır.

O da bildiğimiz gibi işçi sınıfını susturarak en ağır çalışma koşullarına mahkûm etmek,
uzun saatler boyunca neredeyse bedava denecek ücretlere çalıştırmaktır.

Bu sistem içerisinde ne kadar eşitlik özgürlük naraları atılsa da, ezilen işçi-emekçi kesim
biraz sesini yükselttiği zaman ağır saldırılara ve karalama kampanyalarına maruz kalmaktadır.

Bu durumda sizce Yağmacı Olan Kim?
*