Sosyalizm mi liberalizm mi?
Hangisi insanlığı barışa ve refaha kavuşturacak ekonomik sistemdir?