hayat durmadan dönüyor ne zaman ne cıkacağı belli değil
sabırla beklemek lazım.