Bir düşünelim.....

Küremiz hayvana benziyor,
âsâr-ı hayat ( Hayatın belirtileri ) gösteriyor.
Acaba yumurta kadar küçülse, bir nevi hayvan olmayacak mıdır?
Veya bir mikrop küremiz ( yer küremiz ) kadar büyüse, ona benzemeyecek midir?
Hayatı varsa, rûhu da vardır.
Âlem, insan kadar küçülse, yıldızları zerrât ve cevâhir-i ferdiye ( Kişilerin özellikleri ) hükmüne geçse; o da bir hayvan-ı zîşuur ( akıllı bir hayvan ) olmayacak mıdır?
Allah’ın böyle çok hayvanları var.

R.N.K