Malumunuz ya.....
Söz varki sahibini yükseltir...
Kişi vardır sözü yüceltir demişler.
Katılamak mümkün değil ortama bakıldığında.
Bu gibi ilim sofralarıda kendimiz olamıyoruz malesef...
Çünkü birbirimizi ilmen kabul etmediğimizden kes yapıştır sanatına bayağı revaç
kazandırmış bulunuyoruz malesef...
Bunuda keşke düzgün yapabilirsek ey vallah ama malesef........
aslında Benim sevdiğim Bir üslüp.
Sadırdan değil Satırdan konuşmak.... An şart ki :
Doğru malumatı Doğru adresten istemek.
Hele hele Bir de Konu Din gibi hassas bir mevzu ise...
Umumun kabul ettiği bir kaynak göstermek icab ediyor.
Sözüm ona ... İslamın bir yaşam tarzı olduğunu ...
yaşantısı ile bilmediğini
imzalayan kişiyi kaynak göstermek bilmemki ne kadar sağlıklı bir paylaşım olabilir ?

Unutmamak gerekir ki : Bu gün din ve dinler konusunda sözlerine ve yazdıklarına itibar
edilenler... Bu itibarlarını peygambervari yaşantılarından aldılar icazetlerini....

Yaşar Nuri Öztürk ten Bu yaşantının Y sini bile göremediğim için
İslamiyet konusundaki Reyi bende sıfırdır...
ya sizde notu kaç ?