YUMUŞAKLIK - SERTLİK -DÜŞMANLIK

Ve işte bizim büyük cemiyet çatımız altındaki küçük fert çatısının içinde yuva kuracak ruh:
İçinde ikram gören öksüzün bulunduğu ev, Allah'ın en çok sevdiği çatı altıdır.

Rıfk, dostluk, tatlılık, yumuşaklık, başlıca huyumuz ve usûlümüz:
Allah, her işte rıfkda davrananı sever.

Haklı olduğumuzu sandığımız yerde bile aşırı şiddetlere düşmeyelim; ahlâk helezonumuzun İncecik kıvrımlarından kayıp uçuruma yuvarlanabiliriz:
Allanın en sevmediği adam, hasımlığında şiddet gösterendir.

Hele şunun bunun düşmanlık hırsını destekleyenler; hele onlar, hele onlar:
Haksız yere düşmanlık gösteren bir adamın yardımcısı, yardımı boyunca Allah'ın gazabına karşıdır.

Biz darılmayız; aşk ve rahmet ateşiyle yanıp kül olmuş gönüllerimizde dargınlık merkezi yoktur:
Bir mü'min kardeşinden bir yıl uzak ve dargın durmak, onun kanını dökmeğe eştir.

Dargınlık mevzuunda nefsimizle mücadele için iznimiz üç gündür:
Üç günden fazla dargınlık yoktur.

Rıfk ve merhamet ahlâkımızın aksi davası olan sertlik ve haşinliğe düşmektense başımızı taştan taşa çarpalım:
Allah, din kardeşlerinin yüzüne karşı asık ve acı surat takınanlara buğzeder.
Bİr ırk ve kavmin kendi sınıfları arasındaki nefsanî çekişme ise, sadece öldürücüdür.
Hidayete ermiş bir kavim bir daha dalâlete düşmez: tâ aralarında kötü bir cidal ve düşmanlık türeyinceye kadar...

Ve nihayet biz, ahlâk deyince yalnız O'nun ahlâkını, hikmet deyince yalnız O'nun hikmetini anlayanlar, rıfk ve yumuşaklıkta, şu dereceye ulaşmayı gaye sayarız:
Mü'minin yumuşaklığı o kadar ziyade olur ki, kendisini görünce ahmak sanırsınız...

N-F-K COM