RSS Feed  Bak

ZAAX

Sporcu sağlığı, bitkisel ilaç kullanımı

Değerlendir
Yazan: , tarih : 21-02-2010 , 10:51 PM (822 bakış)

SPORCU SAĞLIĞI -3

BİTKİSEL İLAÇ KULLANIMI


Sporcuların büyük bir bölümü 25 yaş altı grubundadır, yani büyüme ,gelişme döneminde olan gençlerden oluşur. Büyüme ve gelişme dönemini sağlıklı tamamlayan sporcuların ileriki yaşlarda daha verimli olmaları beklenir.

Sporcuların hastalandıklarında kullandıkları ilaçların niteliği başarı grafiğini yakından ilgilendirmektedir.

Kimyasal-sentetik ilaçların yan (İstenmeyen, zararlı) etkileri çok fazladır. Konunun uzmanları bu durumu çok iyi bilmektedirler. Sağlık mensubu olmayan kişiler evlerindeki ilaçların yan etkilerini okuduklarında bu konuda bilgi edinebilirler. Dünyada aspirinle midesi delinenlerin sayısı 100 milyonlarla ifade edilmektedir. Uzun zamanda ancak kurulabilen bağırsaklardaki faydalı bakteri dengesi antibiyotik kullanımı ile çok zarar görmektedir.

“Bitkisel ilaçlar” Almanya’da 34, Avrupa Birliği ülkeleri genelinde 20 yıldır kanunla düzenlenmiş olarak “Modern tıbbi tedavi” de başarıyla uygulanmaktadır.

Sporcular mecbur kalmadıkça kimyasal-sentetik ilaç kullanmamalıdır.

Bu blogdaki Almanya’da ve Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılan tıbbi bitkilerin tanıtımı incelendiğinde;

“İstenmeyen ( Yan, zararlı etkileri): “Yok”
ifadesinin büyük çoğunlukta olduğu görülecektir.

Kimya ve ilaç devi Almanya’nın halkına ve sporcularına 34 yıldır bitkisel ilaç sunması manidar ve düşündürücüdür.

Geçenlerde bir televizyon programında tıp fakültesi profesörleri “Bitkisel ilaç” konusunda konuştular, milletim adına büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığı ile izledim, konudan haberleri bile yok. Program yapımcıları bu konuda daha sonra bilgilendirildi. Umulur ki bu hataya tekrar düşülmez.

Bu nedenle arar sıra tesadüfi çıkışlar dışında, milletler arası müsabakalar sonunda başımız önümüze eğiliyor, üzgün, yenilmiş, mahcup duruma düşüyoruz. Bu durum böyle devam mı etmeli?

Başta ilgili bakanlık yetkilileri, tıp ve eczacılık fakülteleri profesörleri, spor hekimleri ve yöneticiler olmak üzere tüm ilgililerin bu konuda gerekli çalışmaları yapmaları beklenir.
Ekli Thumbnails Ekli Resimler

Yorum